انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 5 اردیبهشت 1394

بازدید هیات عالی رتبه افغانستانی از مراکز آموزش حامی

هم زمان با حضور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ایران ؛ هیاتی از همراهان رئیس جمهور ؛ شامل «سید آقا حسین سانچارکی» مشاور ارشد رئیس اجرایی و «محمد آصف ننگ» استاندار فراه به همراه جمعی از تجار و بازرگانان افغانستانی از مراکز آموزش پایه حامی برای کودکان مهاجر افغان

خدمات مشاوره حقوقی به زنان پناهنده

با توجه به نیاز سنجی های انجام شده و مراجعات متعدد زنان و خانواده های پناهنده و مهاجر به دفتر مرکزی و سایر مراکز حامی برای دریافت مشاوره های حقوقی ؛ انجمن حامی با همکاری داوطلبانه یکی از اعضای خود که از وکلای پایه یک دادگستری هستند ؛ اقدام به

سبد خرید