انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 1 شهریور 1393

گزارش سفر قضات افغانستان به ایران

قضات دادگاه های کودکان افغانستان طی سفری هفت روزه  در آبان 1392 با دعوت انجمن حامی به تهران آمدند و علاوه بر شرکت در نشست« بررسی آثار خشونت های ناشی از افرطی گری بر زنان و کودکان در منطقه» بازدیدو دیدارهای متفاوتی داشتند. برای خواندن مشروح این گزارش فایل ریز

سبد خرید