انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 25 مرداد 1393

خبرنامه شماره چهار

خبرنامه شماره سه انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. حامی چهار

خبرنامه شماره سه حامی

خبرنامه شماره سه انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. خبرنامه شماره سه

تجمع در حمایت از مردم غزه

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده( حامی) در نظر دارد در آستانه روز جهانی انسان دوستی(28مرداد) و برای نشان دادن حمایت از مردم غزه، تجمعی اعتراضی نسبت به کشتار زنان و کودکان بی دفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی برگزار کند. این تجمع، روز یکشنبه 26 مرداد ماه از ساعت

سبد خرید