انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 14 اردیبهشت 1393

کمک به مردم افغانستان

حامی در نظر دارد نسبت به جمع آوری و ارسال کمک های مورد نیاز مردم مصیت دیده ولایت بدخشان که در پی رانش زمین عزادار شده اند اقدام نماید. افرادی که تمایل دارند در این اتفاق ناگوار ملت افغانستان را یاری رسانند می توانند با انجمن حامی تماس بگیرند و

همدردی حامی با مردم افغانستان

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) ضمن ابراز اندوه خود از رانش گسترده زمین در ولایت بدخشان مراتب همدردی خود را به مردم افغانستان و دولت این کشور ابراز و از خداوند متعال برای کسانی که در این فاجعه عزیزان خود را از دست داده اند طلب صبر می

رانش زمین افغانستان را عزادار کرد

رانش زمین در ولایت بدخشان افغانستان جان هزاران تن را گرفت و همسایه شرقی ما را در غم فرو برد. حادثه رانش زمین گسترده ساعت 11 روز جمعه به وقت محلی و پس از ریزش یک تپه بزرگ و به دنبال بارش شدید باران در دخشان اتفاق افتاد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان

سبد خرید