انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 6 اردیبهشت 1393

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده: "زنان و کودکان بیشترین قربانیان هستند هرچند که معمولاً سهم بسیار کمی در ایجاد خشونت ها دارند

مولاوردی محترم رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در اختتامیه دومین نشست بین المللی تقویت حمایت از پناهندگان در منطقه در ابتدای سخنرانی خود به این نکته اشاره داشت؛ معلوم است که زنان و کودکان بیشترین قربانیان هستند هرچند که معمولاً سهم بسیار کمی در ایجاد این خشونت ها  دارند.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده: “زنان و کودکان بیشترین قربانیان هستند هرچند که معمولاً سهم بسیار کمی در ایجاد خشونت ها دارند

مولاوردی محترم رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در اختتامیه دومین نشست بین المللی تقویت حمایت از پناهندگان در منطقه در ابتدای سخنرانی خود به این نکته اشاره داشت؛ معلوم است که زنان و کودکان بیشترین قربانیان هستند هرچند که معمولاً سهم بسیار کمی در ایجاد این خشونت ها  دارند.

مراسم اختتاميه نشست بين المللي تقويت حمايت از پناهندگان در منطقه با حضور معاون رئيس جمهوری در امور زنان و سفير اتحاديه بين المجالس اسلامي

در مراسم اختتامیه که پس از اتمام فعاليت کارگروههاي تخصصي و با حضور مولاوردي معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده صورت پذيرفت ابتدا ابواگلا سفير اتحاديه بين المجالس اسلامي مقيم ايران به شرح تجارب خود با پناهجويان و پناهندگان سودان پرداخت همچنین به نکاتي درخصوص دلايل درگيري ها در

رئیس شبکه حقوق پناهندگان آسيا و اقيانوسيه: " حمایت از پناهندگان یک کار انسان دوستانه است و تنها یک ارزش سیاسی نیست"

دکتر گوپال کریشنا سیواکوتی رئیس شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه که در تعامل نزديک با حامي نسبت به برگزاري اين نشست بين المللي در ايران نموده بودند ؛ نیز دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این نشست بود که ضمن تشکر و تبریک به انجمن حامی به خاطر به دست گرفتن

رئیس شبکه حقوق پناهندگان آسيا و اقيانوسيه: ” حمایت از پناهندگان یک کار انسان دوستانه است و تنها یک ارزش سیاسی نیست”

دکتر گوپال کریشنا سیواکوتی رئیس شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه که در تعامل نزديک با حامي نسبت به برگزاري اين نشست بين المللي در ايران نموده بودند ؛ نیز دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این نشست بود که ضمن تشکر و تبریک به انجمن حامی به خاطر به دست گرفتن

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران: " ما هم در پی آن هستیم تا با جامعه بین الملل در فضایی برابر در همکاری و صلح ارتباط داشته باشیم"

دیگر سخنران مراسم افتتاحیه نشست تهران سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران آقای دکتر نصیر احمد نور بود که با تبریک به دست اندرکاران اجرایی نشست برای ابتکار عمل در حمایت بیشتر از پناهندگان و مهاجرین افغانستان در منطقه به شرح کوتاهی از دلایل مهاجرت افغان ها از خانه

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران: ” ما هم در پی آن هستیم تا با جامعه بین الملل در فضایی برابر در همکاری و صلح ارتباط داشته باشیم”

دیگر سخنران مراسم افتتاحیه نشست تهران سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران آقای دکتر نصیر احمد نور بود که با تبریک به دست اندرکاران اجرایی نشست برای ابتکار عمل در حمایت بیشتر از پناهندگان و مهاجرین افغانستان در منطقه به شرح کوتاهی از دلایل مهاجرت افغان ها از خانه

پیام کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در دومین نشست بین المللی تقویت حمایت از پناهندگان در منطقه

پیام کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آقای آنتونی گوترز به  نشست بین المللی تهران که توسط خانم فاطیا عبدال ؛ جانشین دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران قرائت شد از دیگر برنامه های افتتاحیه نشست تهران بود . در این پیام آنتونی گوترز ؛ کمیسر

افتتاحیه دومین نشست منطقه ای حمایت از حقوق پناهندگان با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و بین المللی برگزار شد

دومین نشست منطقه ای حمایت از حقوق پناهندگان در ایران در 31 فروردین ماه 1393 در تهران بر گزار شد. روز نخست این نشست بین المللی که توسط انجمن حامی و با همکاری آپرین( شبکه منطقه ای حقوق آسیا و اقیانوسیه)، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان پناهندگان، شورای پناهندگان دانمارک  در

سبد خرید