انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 19 اسفند 1392

شماره جدید مجله حقوق زنان منتشر شد

دوره جدید بهمن و اسفند ماه مجله حقوق زنان به تازگی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. یادداشت سردبیر مجله این شماره به “زنان امروز و طرح مطالبات نو” اختصاص دارد. از جمله عناوین اصلی این شماره گفت و گو با الهه کولایی، بررسی لایحه “حمایت از کودکان بی

سبد خرید