انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 12 بهمن 1392

آقای وزیر آیا بچه های ایرانی هم پشت در مدرسه می مانند؟

روز سه شنبه در اقدامی خودسرانه و ناگهانی؛ مدیر یکی از مدارس دولتی که نوبت دوم آن در اجاره انجمن حامی برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان است؛ مانع از ورود 250 دانش آموزانی شد که از مناطق مختلف غرب تهران خود را با وسایل مختلف به مرکز

سبد خرید