انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 11 مهر 1392

نشست پیشگیری از خشونت در مشهد

در ادامه برگزاری کارگاه های پیشگیری از خشونت خانگی و فعالیت تسهیلگران اجتماعی حامی در جامعه ی محلی، یکی از برنامه های مربوط به این طرح در اتحادیه دانشجویان افغانستانی مقیم مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که در پنجم ماه جاری برگزار شد، تعداد چهل نفر از

حضور جوانان تسهیلگر مشهد در دومین نمایشگاه مسابقه افغانستان شناسی

دومین مسابقه افغانستان شناسی که با هدف آشنایی و آگاهی بیشتر جوانان مهاجر افغانستانی با فرهنگ ، تمدن و جغرافیا کشورشان، در مرکز رفاهی تفریحی مازندران در روز های 4و 5 مهرماه 92 در مشهد برگزار گردید. در این مراسم که جمعی از مسئولین اعم از نماینده دفتر کمیساریای عالی

سبد خرید