انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 2 خرداد 1392

جشن روز استقلال افغانستان در مرکز آموزش پایه شورآباد

دانش آموزان دختر مرکز آموزش پایه شورآباد در هشتم اردیبهشت ماه جاری، مراسم روز استقلال کشور افغانستان را برگزار کردند. این مراسم با حضور 346 دانش آموز دختر در مدرسه یاران مهدی با هدف آشنایی آنها با تاریخ و سنت کشورشان در این روز مهم تاریخی برگزار شد. مراسم با

سبد خرید