انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 31 اردیبهشت 1392

حضور انجمن حامی در نمایشگاه روز جهانی پناهنده

نمایشگاه روز جهانی پناهنده با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، جمعیت حمایت از بهبود یافتگان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با حضور 20 سازمان غیر دولتی و دولتی به مدت دو روز در 30 و 31 اردیبهشت در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد. در

سبد خرید