انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 17 اردیبهشت 1392

برق زندگی توی چشم­های تیله­ ای؛ بازدید از مرکز آموزش پایه شورآباد کودکان افغان، به همراه رئیس اداره اتباع استان تهران

برق زندگی توی چشم­های تیله­ای گزارشی است که روناک حسینی خبرنگار روزنامه آرمان، طی بازدید عیسی موسوی نسب، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین استان تهران از مراکز یک و دو آموزش پایه شورآباد در روز چهاردهم ماه جاری، تهیه کرده است که در ادامه بخشی از آن را

بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران از مرکز آموزش پایه شورآباد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران، عیسی موسوی نسب به همراه کارشناسان اداره کل امور اتباع، در چهاردهم ماه جاری از مرکز آموزش پایه شورآباد دیدن کردند. آقای موسوی نسب از مدرسه دخترانه و پسرانه بازدید و با دانش آموزان، معلمین و نیز مسئولین مرکز به گفتگو

سبد خرید