انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

شورآباد در انتهای جاده قدیم قم قرار گرفته و جز منطقه آموزش و پرورش کهریزک می باشد که در حال حاضر تعداد 8000 نفر در آن سکونت دارند. ساکنین بیشتر روستاهای اطراف شورآباد، را مهاجرین افغان تشکیل داده اند که این موضوع، یکی از دلایل مهم انتخاب مراکز آموزش پایه حامی می باشد. از دیگر سو، به دلیل قرار گرفتن این منطقه در حاشیه شهر تهران و بعد مسافت، دسترسی به امکانات، بسیار محدود می باشد.

مراکز آموزش پایه شورآباد 1 و 2 در منطقه شور آباد ششمین سال فعالیت های آموزشی خود را آغاز نمود و از آنجائیکه حجم جمعیتی مهاجرین ساکن در منطقه  شامل پنج مرکز بوده است که متناسب با سطح اسکان جمعیت هدف در مناطق مختلف تهران و مشهد انتخاب شده است و بر این اساس دو مرکز در منطقه شور آباد در جنوبی ترین قسمت استان تهران، یک مرکز در کن و دو مرکز دیگر نیز در محدوده منطقه طبرسی مشهد واقع شده اند؛ که بیشترین دسترسی محلی را برای آموزش کودکان و نیز بهره مندی خود والدین به ویژه مادران، و نیز سهولت در رفت و آمد به مراکز فوق الذکرفراهم نماید.

آخرین وضعیت آموزشی در این مرکز:

آموزش در دو مقطع در واحد آموزشی جنوب تهران به اجرا در آمده است

الف – آموزش کودکان بازمانده از تحصیل :

در بخش آموزش کودکان لازم التعلیم  و بازمانده از تحصیل همانطور که مستحضرید تعداد 691 نفر دانش آموز در مقطع اول تا ششم ابتدائی با سرفصلهای درسی نظام آموزشی ایران در سال جدید امکان تحصیل یافته اند. از این تعداد346. نفر دختر و345 نفر پسر بودند که بصورت تفکیک جنسیتی همانند سال قبل  در دو مدرسه هم جوار مشغول به تحصیل می باشند.

سوادآموزی به کودکان بازمانده از تحصیل افغان، در مراکز آموزش پایه انجمن حامی، نه تنها به منظور سواد آموزی ، که با اعتقاد به پرورش خلاقیت های فردی، فراهم نمودن محیطی برای مشارکت جمعی و تعامل اجتماعی، پیشگیری از بروز خشونت یا آسیب های اجتماعی و خانوادگی و تعصبات و آن دسته از باورهای سنتی ناقض حقوق انسانی خود و خانواده و اطرافیان آنان از طریق ارتقا سطح آگاهی، از یک سو و  کمک به فراهم نمودن حق برخورداری از آموزش و پرورش بدون تبعیض براساس منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک و نیز کنوانسیون مربوط به موقعیت پناهندگان، تربیت نیروی ماهر به منظور کمک به بازگشت پایدار مهاجرین افغان به کشورشان از سوی دیگر می باشد.

لازم به ذکر است که اجرای طرح سواد آموزی به کودکان بازمانده از تحصیل مهاجران افغان در ایران، و دستیابی به اهداف فوق الذکر، با چالشهایی روبرو بوده است که انجمن حامی، تلاش نموده است که با چاره اندیشی برای چالشهای مذکور، با از میان برداشتن آنها، فرصتی برای بهره مند نمودن بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل را در مراکز آموزش پایه انجمن حامی فراهم سازد. چالشهایی که شاید موجب کند شدن روند اجرای اهداف فوق الذکر گردید، اما از یک سو موجبات آشنایی انجمن حامی با دیگر مشکلات جامعه مهاجرین افغان در ایران را فراهم نمود، و از سوی دیگر، با ارائه راه حلهای متفاوت، مشارکت بیشتر و پایدارتر مهاجرین را ممکن ساخت.

مرکز آموزش پایه شورآباد، که به دلیل تمرکز تعداد کثیری از مهاجرین افغان در این منطقه، و فراهم نمودن امکان مشارکت هر چه بیشتر مهاجرین افغان در برنامه های آموزشی مراکز آموزش پایه انجمن حامی، در این بخش، تأسیس شده است، تعداد 691 نفر دانش آموز مهاجر افغان در مقطع اول تا ششم ابتدايي دارد که هماهنگ با  شروع سال تحصیلی در مدارس رسمی آموزش و پرورش و  با پیروی از سیستم آموزشی مدارس مذکور با تبعیت از سرفصلهای درسی نظام آموزشی ایران سال جدید تحصیلی 91 – 92 ، در دو مرکز آموزشی همجوار پسرانه و دخترانه آغاز نمود.

آخرین فعالیت ها در مرکز شورآباد

–  آموزش پایه به دانش آموزان لازم التعليم و بازمانده از تحصيل مهاجر افغان

– سواد آموزی به زنان مهاجر افغان

–  آموزش زنان و والدين در حوزه هاي بهداشت، مهارت هاي زندگي، تنظيم خانواده، پيشگيري از بيماريها، کنترل خشم

–  آموزش ضمن خدمت براي مربيان مراكز آموزشي

– تامين امنيت دانش آموزان با ارائه سرويس حمل و نقل

 

دستاوردها

  · افتتاح مرکز آموزش پایه شماره 2  انجمن حامی در مشهد تحت عنوان رفعت

· راه اندازی مقطع اول و پنجم ابتدایی

· تقویت دسترسي به خانواده ها و به خصوص مادران براي ارائه خدمات آموزشي.

· در نظر گرفتن آموزش هاي ضمن خدمت براي معلمين و ايجاد حساسيت در ميان آنها نسبت به خشونت علیه کودکان.

· افزایش آگاهی نسبت به اهمیت آموزش کودکان افغان در جامعه محلي ايراني و افغان.

 

چالش ها

  ·پائین بودن سطح سواد یا بی سوادی به ویژه از سوی مادران و عدم ارائه کمکهای درسی یا نظارت بر دروس کودکان

   ·مخالفت های خانواده ها با تحصیل کودکان که هم در بین دختران و هم در بین پسران دیده شده و با نگاه سنتی که خانواده ها دارند درخصوص ادامه تحصیل دختران و ترجیح می دهند که دختران با سن کم ازدواج کنند .

  · فقر مالی یا علل دیگر  باعث شده که بسیاری از دانش آموزان بدون خوردن ناهار سر کلاس درس حاضر شوند که موثرترین موانع در یادگیری دانش آموزان شده است.

 · مخالفت خانواده با تحصیل کودکان پسر به دلیل تاکید بر درآمدزایی آنان، مشکل دیگری است که موجب کاهش مشارکت و یادگیری آنان می شود.

کودکان کار

نظر به اینکه تعدادی از دانش آموزان به علت شرایط زندگی ضمن تحصیل مشغول به کار نیز می باشند . امسال ضمن برنامه ریزی سعی نمودیم که در ساعاتی که آنها در محل کار هستند بازدیدی از محل کارشان داشته باشیم البته طبق شناسایی انجام شده حدود  55  دانش آموز پسر در حال کار کردن 46 دختر مشغول به کار می باشند.

  • آموزش پايه براي كودكان

در بخش آموزش کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل تعداد 691  نفر دانش آموز در مقطع اول تا ششم ابتدايي در مرکز شورآباد، با سرفصلهای درسی نظام آموزشی ایران در سال جدید تحصیلی 91 – 92 ،  در دو مرکز آموزشی همجوار، از آموزش بهره مند شدند.

  •   سواد آموزی برای زنان

دوره سواد آموزی ، دوره‌ای است حداقل 400 و حداکثر 550 ساعت که به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد و کسب مهارت خواندن و نوشتن، فهم و درک متون ساده فارسی، انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی، آشنایی با قرآن و کسب مهارت‌های اولیه روخوانی قرآن و آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی اجراء می شود.

دوره هاي آموزش پایه در انجمن حامی مرکز شورآباد، برای زنان و دختران بزرگسال، برمبنای شیوه آموزشی نهضت سواد آموزی و در سه مقطع مقدماتي، تكميلي و پاياني می باشد که در سال تحصیلی 92 – 1391 ، تعداد 54 زن و دختر را از رده سنی 15 تا 45 ساله را پوشش داده است.

  •   آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز آموزشی

بخشي از فعاليتهاي حامي به آموزش مربيان و معلمين، با هدف ظرفيت سازي براي كار با جامعه مهاجر و پناهنده اختصاص يافته است كه شامل سه بخش آموزش، نظارت و ارزشيابي مي شود.

  •    شورای دانش آموزی

به منظور جلب مشارکت دانش آموزان، تقویت حس همکاری و نیز یادگیری تقسیم وظایف و مسئولیت پذیری،  شورایی متشکل از دانش آموزان که به منظور آموزش مفهوم انتخابات و احترام به آرای اکثریت به صورت رای گیری عمومی از کلیه دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی تشکیل شده است که از مهمترین وظایف آن، بررسی مسائل منتقل شده از سوی دانش آموزان و انتقال آن به معلمان می باشد. این شورا، ماهی یکبار با حضور معاونین دو مرکز آموزشی شورآباد تشکیل جلسه می دهد.

  •    ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
  •     آموزش مباحث بهداشت و سلامت به دانش آموزان و والدین

در حاشيه جشن آغاز سال تحصيلي مربي بهداشت با توجيه دانش ‌آموزان در خصوص اهميت و نقش رعايت بهداشت شروع به فعاليت آموزشي خود نمود كه با بيان مطالبي در زمينه بهداشت فردي دانش آموزان، اولياء و دانش آموزان را با اين موضوع آشنا نمود.

در ادامه روند جلسات بهداشتي كارگروه بهداشت انجمن حامي مشهد اقدام به انجام چكاپ براي تمامي دانش آموزان و تدوين شناسنامه سلامت براي آنان گرديد در همين راستا طي مذاكرات صورت گرفته با پزشك مرتبط خانم دكتر راستي براي غربالگري و چكاپ دانش آموزان بصورت ماهیانه دوبار در مركز آموزشي طبق سال گذشته اقدامات مؤثري انجام گرديده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید