انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

شرايط ايجاد شده براي بازسازي خسارتهاي ناشي از دودهه جنگ و درگيريهاي داخلي و خارجي در افغانستان ، فرصت مغتنمي است تا با هدف بهبود زندگي زنان گامهايي در جهت توانمندسازي و افزايش ظرفيت هاي آموزشي ، فرهنگي و اجتماعي اين قشر بعنوان نيمي از پيكره انساني جامعه برداشته شود تا بدين وسيله شرايط دستيابي به توسعه پايدار تسهيل و تكميل شود.

اقدام عملي دراين ميان براساس اطلاعات و داده ها و نياز سنجي هاي بعمل آمده از زنان ، تلاش براي ارتقاء دانش و آگاهي هاي عمومي و اختصاصي آنان در حوزه هاي ضروري است.

برگزاري 2 دوره كارگاه آموزشي سه روزه با عنوان «تحليل نگرش هاي جنسيتي و توانمندسازي زنان » كه از تاريخ 19 لغايت 24 تير 1383 در كابل برگزار گرديد ، در راستاي هدف مذكور بود.

كارگاهها در دوسطح مديران و كارشناسان ارشد دستگاههاي دولتي افغانستان و نيز مسئولين سازمانهاي غيردولتي زنان وكارشناسان بخش جنسيت سازمانهاي بين المللي اجرا گرديد.

كارگاههاي آموزشي مزبورسه محور «تحليل ساختاري جنسيت و پيوند جنسيت و سلامت و نيز سلامت باروري » «بررسي حقوق زنان دراسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر» و نيز «خشونت عليه زنان » را مورد بحث و بررسي قرار مي دادند.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید