انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

طرح توانمند سازی زنان پناهنده سرپرست خانوار در قالب تشکیل ” صندوق تعاون ” با توجه به فقر مضاعفزنان پناهنده سرپرست خانوار افغان در ايران كه از جمله گروه هاي بسيار محروم حتي در ميان مهاجران و پناهندگان افغان هستند طي توافق با كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان حامي مالي و انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده به عنوان مجري طرح از اول ژانويه سال 2008 به اجرا در آمد.

اين طرح با توجه به پائين بودن نرخ سواد در زنان گروه هدف ؛ عدم دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با شرایط فردی و اجتماعی و در نهایت پایین بودن بنیه اقتصادی زنان حاضر در ايران اهداف مهمي را مورد نظر خود قرار داد. تا علاوه بر توانمندسازي اقتصادي مهارت هاي فردي و کار گروهي آنها را نيز افزايش دهد.

 

مختصري از طرح مورد توافق انجمن حامي و كميسارياي ملل متحد در امور پناهندگان:

طبق توافق طرفين طرح با ملاحظه مشکلات و نگرانیهای موجود در میان زنان پناهنده و بررسی نیازهای اساسی آنان وشناخت از سنتها و ارزشهای حاکم بر ساختار خانواده به صورت پايلوت و در یک جامعه آماری محدود اجرا مي شود.

گزارش پیشرفت اجراي پروژه ايجاد صندوق تعاون براي زنان سرپرست خانوار افغان مقيم ايران (دي و بهمن 1386):

– مدت زمان پروژه: 6 ماه (از زمان تاريخ انعقاد قرارداد)

– محل اجرای پروژه: 2 منطقه غرب و جنوب تهران (باقرآباد و کن)

– بهره وران طرح:

1- 20 نفر زن توسعه یار که دارای توانائی های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران و انجام کار گروهی باشند. این زنان ذیل سرفصل هایی مانند: مهارتهای کارگروهی و افزایش اعتماد به نفس مورد آموزش قرار می گیرند.

2- 50 نفر از زنان سرپرست خانوار که در قالب تشکیل سازمان محلی با توسعه یاران همکاری نموده و وام دریافت می کنند و در ایجاد اشتغال تحت نظارت توسعه یاران و نیز مجریان و مشاوران طرح قرار می گیرند. این 50 نفر با 20 نفر آموز ش دیده گروه اول و با نظارت آموزشگران مجری طرح در امر گرفتن وام و هزینه کردن آن و نیز اداره سازمان محلی فعالیت می کنند. ضمن این که از آموزش های لازم برای تقویت روحیه مشارکت گروهی و نیز تحقق اهداف فردی در قالب یک سازمان محلی برخوردار می شوند.

اهداف مهمي كه در طرح مورد توجه قرار گرفتند:

– توانمند سازی فردی و اجتماعی زنان پناهنده سرپرست خانوار

– ارتقاء دانش اطلاعات عمومی مورد نیاز زنان از طریق قرار گرفتن در گروههای اجتماعی هم هدف

– ارتقاء حیثیت اجتماعی زنان و در نتیجه توانمند ی بیشتر آنان در سایر فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی

– افزایش سهم زنان در تصمیم گیریها

– افزایش روحیه مشارکت جمعی در زنان گروه هدف

– کاهش فشار اقتصادی ناشی از فقر خانواده از دوش کودکان و تسهیل بازگشت آنان به فضاهای آموزشی

– رشد استعداهای بالقوه زنان و افزایش مهارتهای تئوری و عملی آنان برای مقابله با مشکلات فراروی و بهبود وضعیت خود و خانواده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید