انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

سومين دوره از مجموعه كارگاههاي آموزشي «تحليل نگرش هاي جنسيتي » با هدف ارتقاء دانش و آگاهيهاي عمومي و اختصاصي براي بهبود وضعيت زنان و دسترسي به عدالت جنسيتي با عنوان «بهبود كاركردهاي قضايي با رويكرد جنسيتي » ازتاريخ 18 لغايت 21 بهمن ماه 1383 دركابل برگزار گردي.

شركت كنندگان دراين دوره مجموعه اي از قضات و كارشناسان حقوقي سترامحكمه (شورايعالي قضايي) لوي حارنوالي (دادستاني) وزارت عدليه، كميسيون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بودند و در طول برگزاري دوره تلاش شد ضمن ارايه تعاريف و نظريه هاي تحليل جنسيتي ، پايه هاي نظري و عملي جريان سازي جنسيتي در سازمان قضايي بررسي شود و با توجه به باورها و ارزشهاي حاكم در جامعه افغانستان ، انتظارات ، نقش ها و رفتارهاي منسوب به زنان و مردان به تفكيك موردبازنگري قرارگيرد و با تمركز برتجارب شركت كنندگان در دستگاههاي قضايي و حقوقي مربوطه ، مسايل مربوط به امور جنسيتي مطرح شد تا بتوان پس از تحليل آنها دربرنامه ريزي هاي آموزشي و نيز جريان سازي جنسيت در سازمان قضايي كه ازجمله نهادهايي است كه نقش تأثيرگذاري بروضعيت عمومي و تحقق عدالت اجتماعي دارد، استفاده نمود.

مشروح گزارش« تحليل نگرش هاي جنسيتي وتوانمندسازي زنان»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید