انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

موضوع توانمند سازی زنان به منظور تأمین معاش و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده برای زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست مهاجر و پناهنده ؛ یکی از ماموریت های ویژه ای است که انجمن حامی همواره دغدغه آن را داشته است و در زمان های مختلف برای حل این مساله و کاهش شکاف اقتصادی این طبقه اجتماعی طرح ها و فعالیت های متعددی انجام داده است. طرحتوانمند سازی زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست از طریق آموزش و  ایجاد کارگاه خیاطی برای زنان از طرح هایی است که انجمن حامی در سال 1392 به ثمر رسانده است.

گزارش طرح را می توانید در پیوست زیر مطالعه کنید

گزارش آموزش و ایجاد کارگاه خیاطی برای زنان تحت پوشش دسامبر 2013

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید