انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

بیانیه نشست تخصصی فراهم سازی الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی (با تاکید بر کودکان مهاجر)

  • فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در هفته معلم سال 1394 درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر، بدون تردیدسندی تاریخی در راستای تقویت آرمانهای نوعدوستانه مذهبی، اخلاقی و ملی ما محسوب میشود. همچنین در صورت فراهم شدن هر چه سریعتر مقدمات اجرای این فرمان حکیمانه، قطعا منافع اقتصادی،  اجتماعی، امنیتی و نیز دیپلماتیک ارزشمندی نصیب کشور خواهد شد.
  • از سوی دیگر، تاکید رهبری بر توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر فاقد مدارک قانونی حضور در ایران، به طریق اولی برای کودکان ایرانی فاقد شناسنامه و سایر کودکان ایرانی محروم از آموزش باکیفیت نیز، مصداق خواهد داشت. بنابراین ما شرکت کنندگان این کنفرانس، ضمن حمایت از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری، از گروههای مختلف مردم و سیاستگذاران خواستاریم که با اقدامات اجرایی زیر، به اجرایی شدن این فرمان ارزشمند کمک کنند:
  • ثبت روز صدور فرمان مقام معظم رهبری، به عنوان روز در تقویم رسمی کشور » توسعه عدالت آموزشی کودکان «
  • مشارکت کلیه رسانه ها به ویژه رسانه ملی، در اقناع افکار عمومی نسبت به حق» مسلم   «و »انکارناپذیر« کلیه  کودکان و نوجوانان 5 تا 1۸ ساله   » ساکن ایران «برای بهره مندی از آموزش وپرورش باکیفیت، اطلاع رسانی شفاف درباره نقاط قوت و ضعف برنامه های انجام شده در راستای فرمان مقام معظم رهبری، و تلاش در اقناع شهروندان برای هدایت منابع مالی و اجرایی داوطلبانه، از حوزه های کم اولویت تر، به سمت توسعه عدالت آموزشی کودکان
  • مشارکت اجرایی و مالی بنیادهای انقلابی و نهادهای حاکمیتی تحت نظارت مقام معظم رهبری، بهمنظور اجرایی شدن هر چه سریعتر دستور مقام معظم رهبری درباره برخورداری کلیه کودکان مهاجر از حق تحصیل رایگان
  • شتاب بیشتر دستگاههای اجرایی مرتبط به ویژه شورایعالی آموزش وپرورش، مجلس شورای اسلامی، شورایعالی امنیت ملی، وزارت آموزش وپرورش، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، استانداریها، وزارت دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک و سازمان ثبت احوال، در رفع موانع قانونی یکسان سازی حق تحصیل کودکان پناهنده و طراحی و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به فرمان مقام معظم رهبری
  • شتاب بیشتر نهادهای فوق الذکر در طراحی و تصویب آیین نامه های لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی و ثبت نام رایگان » کودکان ایرانی فاقد شناسنامه « و » کودکان افغانستانی فاقد مدارک هویتی « در مدارس دولتی
  • اصلاح آیین نامه آموزش کودکان مهاجر، مصوب هیات وزیران سال ۸2 ، در راستای فرمان مقام معظم رهبری
  • آسان سازی فعالیت سازمانهای مردم نهاد به ویژه سازمانهای فعال در توسعه عدالت آموزشی کودکان، برسمیت شناختن جایگاه این سازمانهای مردمی به عنوان نقدکنندگان مستقل سیاست گذاریهای کلان ملی و استفاده از تجربه انباشته این سازمانهای مردم نهاد در طراحی سیاست های کلان توسعه عدالت آموزشی کودکان .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید