انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

برنامه جهانی برای مهاجرت یا  IDM در  پنجاهمین سالگرد  IOM در سال 2001 به تصویب ریده است. این برنامه
به درخواست  کشورهای عضو و ناظران برای شناسایی و بحث در مورد مسائل و چالش های عمده در عرصه بین المللی
مهاجرت، کمک به درک بهتر مهاجرت و تقویت همکاری در مورد مسائل مهاجرت بین دولت ها و سایر نهادهای بین المللی به اصویب رسیده است.

این برنامه در تلاش است تا با ایجاد بستری بستری برای پژوهش در مورد مهاجرت راهکارهایی را برای برون رفت از بحران های مهاجرت ارایه نماید. این برنامه مه منطبق با اهداف توسعه پایدار به تصویب رسیده استدر نظر دارد تا با   تسهیل  رویکردها،  راهکارهایی را  برای دستیابی به حکومت مؤثرتر و انسانی تر  در همه ابعاد مهاجرت بین المللی به وجود آورد.

تقویت بین المللی مشارکت از اهداف مهم این برنامه:
برای نجات جان و محافظت از مهاجران در موقعیت های آسیب پذیر باید تحرکات جهانی مهاجرت را پیش بینی کرد.  و دولت ها  و ذینفعان باید با اجرای جامع، موثر  سیاست های انسانی مهاجرت، مندرج در  پیمان جهانی برای ایمن، همسو شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید