بهداشت خانواده انجمن حامی

گزارشی از کارگاه آموزش بهداشت خانواده در حامی مشهد

مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی مشهد این روزها میزبان برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت خانواده میباشد

دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه بهداشت خانواده ۳۰ بهمن ماه در مرکز خدمات جامع اجتماعی انجمن حامی در مشهد و با حضور و استقبال بانوان مهاجر این استان برگزار گردید.
مخاطب این کارگاه‌ها، گروه زنان مهاجر و پناهنده می‌باشند و تا کنون دو جلسه از آن در مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی مشهد تشکیل شده است.
موضوع این جلسه از کارگاه، آشنایی با بیماری‌های عفونی در زنان و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن‌ها بود.
بانوان حاضر در این کارگاه ضمن آموزش‌های مدرس٬ می‌توانند سوالات خود را پیرامون مسایل بهداشتی مطرح نمایند و همین باعث شده‌است تا حضور و مشارکت آنان در این کارگاه‌ها استمرار پیدا کند.

بهداشت خانواده انجمن حامی