گزارش سفر قضات افغانستان به ایران

قضات دادگاه های کودکان افغانستان طی سفری هفت روزه  در آبان ۱۳۹۲ با دعوت انجمن حامی به تهران آمدند و علاوه بر شرکت در نشست« بررسی آثار خشونت های ناشی از افرطی گری بر زنان و کودکان در منطقه» بازدیدو دیدارهای متفاوتی داشتند.

برای خواندن مشروح این گزارش فایل ریز را دانلود کنید.

سفر قضات دادگاه های کودکان افغانستان به ایران