انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: slider،

عیدانه شهرداری تهران به خانواده های مهاجر

fدر راستای کمک های سخاوتمندانه شهرداری تهران به خانواده های آسیب پذیر و با هدف تقویت سلامت غذایی آنان ؛ 450 سبد غذایی در اختیار انجمن قرار گرفت تا میان خانواده های تحت پوشش در مناطق حاشیه ای جنوب و شمال غرب تهران توزیع شود . این اقدام که در

سبد خرید