انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: slider، پیش گیری از خشونت خانگی، مهاجرین افغان، حامی

طرح پیشگیری از خشونت خانگی در تهران نیز آغاز بکار کرد

از روز پنجشنبه 11 آبان ماه طرح مشترک انجمن حامی و کمیساریا با عنوان “پیشگیری از خشونت خانگی در جامعه پناهندگان افغان مقیم ایران”  در تهران آغاز بکار کرد. 50 نفر از جوانان پناهنده افغانستانی از مناطق مختلف استان اعم از باقر شهر،پاکدشت، کن، ورامین، شهر ری و اسلام شهر

سبد خرید