انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: featuredپیش گیری از خشونت خانگی، مهاجرین افغان، حامی

شادی کودکان مهاجر و پناهنده افغان به روایت روزنامه اعتماد

روز خوش درختكاري براي كودكان افغان هنرمندان، دل افغان‌هاي كوچك را شاد كردند   غزل حضرتي – روزنامه اعتماد/ حياط مدرسه بزرگ است و پر از خاك و خاشاك. هر بار كه بادي مي‌وزد، بچه‌ها چشم بسته، بازي‌شان را ادامه مي‌دهند. امروز اما اهميتي ندارد گلويشان از سرفه مي‌سوزد يا

سبد خرید