انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: ازدواج مردان افغانستانی با زنان پاکستانی

پاکستان به مهاجرین افغانستانی که در پاکستان ازدواج کردند ویزای مخصوص خواهد داد

وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان گفت: دولت برای مهاجرین افغانستانی که در این کشور ازدواج کرده‌اند ویزای مخصوص در نظر خواهد گرفت. دولت مرکزی پاکستان برای مهاجرین افغانستانی که در این کشور ازدواج کرده‌اند ویزای مخصوص در نظر خواهد گرفت. قرار است کابینه پاکستان قوانین جدید ویزای مخصوص مهاجرین

سبد خرید