انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: اجازه اقامت

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی مصوب 1382

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی شماره‌ : .53869ت 29507 ک تاریخ : 1382.09.26 وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538ه¨ مورخ 1379.12.22 وشماره .13521ت‌26697ه¨

سبد خرید