انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: اتباع خارجی در ایران

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال 1310 شمسی

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ‌مصوب 19 اردیبهشت ماده 1310 شمسی ‌ماده 1 – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

نیمی از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان، مهاجرین مقیم ایران هستند

عبدالرزاق ممرک گفت: 30 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان دعوت شده‌اند که نیمی از آنها مهاجرین مقیم ایران هستند. وی گفت: به دنبال مسابقاتی که در روزهای گذشته در تهران برگزار شد و 6 نفر به اردوی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال دعوت شدند،

سبد خرید