انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آوارگان

UNHCR Global Focus UNHCR's Initiative on Internal Displacement 2020-2021

نگاهی بر وضعیت پناهندگان در سال 2020

وضعیت پناهندگی و بی­ جاشدگی اجباری در جهان در سال 2020[1] کمیساریای عالی پناهندگان در تازه ترین گزارش خود مروری داشته است بر وضعیت پناهندگان در سراسر جهان. در این متن سعی داریم که به برخی از مهم ترین نکات این گزارش بپردازیم. بیش از 79.5 میلیون نفر در جهان[2]

سبد خرید