انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آموزش کودکان پناهنده در ایران

بازدید هیأت استرالیایی از مرکز آموزش پایه حامی در شورآباد

جمعي از اعضا و مسئولين جامعه مدني استراليا روز چهارشنبه از مرکز آموزش پایه حامی در شورآباد بازدید کردند. این هیأت که طی نشستی در روز سه شنبه با وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایران آشنا شده بودند، جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های آموزشی که در مراکز آموزشی انجمن حامی

سبد خرید