انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آموزش حقوق کودک

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Childrens-privacy.aspx

لزوم حفظ حق حریم خصوصی کودکان در عصر دیجیتال

  براساس گزارش جدید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کودکان امروز، اولین نسل عصر دیجیتال هستند. اینکه چگونه این امر بر حریم خصوصی آنها و همچنین رشد آنها تأثیر می گذارد، توسط گزارشگر ویژه در مورد حق حریم شخصی، جوزف کاناتاچی، در گزارش با موضوع هوش مصنوعی و حریم

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک برای آموزگاران مراکز آموزشی حامی

کارگاه «آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک» برای آموزگاران مراکز حامی در جنت آباد  و شور آباد با هدف آشنایی هرچه بیشتر آموزگاران با حقوق کودکان با تأکید بر حق بر آموزش و حقوق کودکان پناهنده برگزار شد. در این کارگاه آموزگاران علاوه بر آشنایی با مفاهیم حق، حقوق بنیادین کودک،

سبد خرید