انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آتشنشان

تجلیل دانش‌آموزان حامی از آتش‌نشانان برای گرامی‌داشت آتش‌نشانان حادثه ساختمان پلاسکو

کودکان مرکز آموزشی حامی امروز درباره ایثار، فداکاری و آتش‌نشانان قهرمان آموختند و نوشتند. اولین ساعت مدرسه در صبح روز شنبه، دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده مراکز آموزشی حامی درباره شغل شریف آتش‌نشانی، اهمیت ایثار و فداکاری و مسائل دیگر پیرامون امداد و نجات آموختند و دیکته خود را با جملاتی

سبد خرید