انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

دسته: قوانین منطقه ای

قانون تابعیت افغانستان

برای مطالعه: قانون تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان

متن قانون تابعیت افغانستان به پیوست در فایل پی دی اف قابل مشاهده است. این متن قانونی هر شخص را که دارای تابعیت کشور افغانستان باشد، “افغان” می نامد و سایر حقوق متربت بر شهروند افغان در کشور افغانستان را ذکر می نماید. قانون تابعیت افغانستان/ فایل پی دی اف

اصولنامه تابعیت افغانستان

اصولنامه تابعیت   فصل اول: تابعیت اصلیه، تابعیت اکتسابیه حقوق تابعیت اصل ۱ـ عموم افرادی که در افغانستان اقامت می‌کنند افغان و تبعه افغان هستند به استثنای کسانی که مدارک تابعیت آن‌ها مصرح و مصداق است و حکومت افغانستان بر مدارک تابیعت آن‌ها اعتراضی ندارد. اصل ۲ـ عموم افرادی که

سبد خرید