بازدید کودکان مرکز جنت آباد حامی از برج میلاد تهران

روز جهانی کودک فرصتی شد برای اولین اردوی تفریحی- علمی سال تحصیلی جدید در مرکز حامی جنت آباد.

مسئولین این مرکز بازدید از برج میلاد تهران را برای بچه‌ها تدارک دیده بودند. بازدید از برجی که پس از ساخته شدن به عنوان یکی از نمادهای تهران تبدیل شد. در این بازدید چند ساعته بچه‌ها از بخش‌های مختلف برج میلاد دیدن کردند و در حین توضیح‌های مسئول روابط عمومی برج میلاد با بلنددترین برج‌های دنیا آشنا شدند و ماکت این برج‌ها را دیدند.

برج میلاد یک برج مخابراتی است که از نظر ارتفاع بعد از برج‌های کشورهای ژاپن، چین، کانادا و روسیه ششمین رتبه را در فهرست بلندترین برج‌های جهان دارد. برج میلاد تقریبا از همه جای تهران قابل رویت است و همیشه بچه‌ها آن را از دور دیده بودند. این اردو فرصتی شد تا به داخل این برج قدم بگذارند و از فراز آن شهر تهران را ببینند.

برگزاری جلسه اولیاء و مربیان در مرکز حامی سمنان

اولین جلسه اولیاء و مربیان در مرکز حامی سمنان برگزار شد. در این جلسه ضمن انتخاب اعضای انجمنِ اولیاء و مربیان، روانشناس حامی سمنان خانم پورحامدی پیرامون مسائل جدایی فرزندان از والدین برای حاضرین در جلسه صحبت کرد.

همه ساله برگزاری این جلسه‌ها در مدارس و مراکز آموزشی ضمن برقراری ارتباط بیشتر بین مسئولین آموزشی و خانواده‌ها در پیشبرد مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان بسیار موثر است. اطلاع کادر آموزشی از شرایط و مسائل خانواده‌ها و افزایش آگاهی خانواده‌ها در نحوه تعامل سازنده تر با فرزندان از دیگر مزیت های برگزاری این جلسه ها و تشکیل انجمن اولیاء و مربیان است.

این جلسه در حامی سمنان مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفت.