شماره اسد(مرداد) باغ منتشر شد

سی و پنجمین شماره ماهنامه باغ که ماهنامه کودکان و نوجوانان افغانستان است، منتشر شد.

شماره اسد باغ:

داستان«رازگردن بند» را روایت می کند

از جشنواره نقاشی می گوید، جشنواره ای که در ترکیه برگزار شده و نقاشی های ۳۰۰ کودک از کشورهای ایران، افغانستان و ترکیه را در معرض نمایش گذاشته بود

بازی محلی«شیر بز» را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد تا بازی های محلی هر قوم و کشور همیشه زنده باشند

شعر «روشنک» از محمد سرور رجایی شاعر افغانستانی را برای ما می خواند

شماره سی و پنجم باغ را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید

باغ ۳۵