انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی

دفتر قم (قم)

حامی قم در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در حوزه آموزش به کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل جامعه پناهندگان این استان آغاز کرد. در کنار این فعالیت، امکان تحصیل برای زنان پناهنده نیز باهمکاری نهضت سوادآموزی، در مرکز آموزشی حامی قم فراهم گردید.

مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی در قم در سال ۱۳۹۵، طی همکاری انجمن حامی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران (UNHCR) و به منظور افزایش دسترسی پناهندگان به خدمات اجتماعی، تاسیس شد و از ابتدا تاکنون ارائه دهنده خدمات جامع اجتماعی، آموزشی، معیشتی، حقوقی، روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی به پناهندگان و مهاجرین مقیم استان قم می باشد.

از دیگر فعالیت های مرکز حامی در قم می توان به کارگاه توانمندسازی خیاطی زنان پناهنده اشاره نمود که درراستای افزایش مشارکت اجتماعی زنان پناهنده در جامعه ایران، مشغول به کار می باشد.

شرکای اجرایی حامی در قم در این سال ها استانداری قم، و سایر نهادهای علمی و مذهبی این استان بوده اند.

دفتر قم (قم)

سبد خرید