بایگانی برچسب‌ها : مجازات اتباع بیگانه

بخشنامه اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات مصوب ۱۳۷۸

تاریخ تصویب : ۱۳۷۸/۰۵/۰۳

اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات

  اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام‌ مجازات‌ بخشنامه به کلیه محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی سراسر کشور در مواردی که دادگاهها، حکم به طرد یا اخراج اتباع کشورهای بیگانه صادر می‌نمایند لازم‌است لااقل سه ماه قبل از اتمام مجازات‌، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امورخارجه‌، مراتب را به مقامات ذی ربط (سفارت متبوع‌) اطلاع دهند.

محمد یزدی رئیس قوه قضاییه