همه نوشته‌های admin

حامی در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نماینده انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو شرکت کرد. در طول دو دهه گذشته جلسه مشورتی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با شرکای اجرایی، نهادهای غیر دولتی فعال را دور هم جمع کرده است که راهکارهای مناسب همکاری در راستای مهاجرت های اجباری را مورد بحث قرار دهند. بیش از ۴۳۰ شرکت کننده از ۸۶ کشور جهان در جلسه امسال (۳-۵ جولای ۲۰۱۲) حضور داشتند تا بهترین روشهای همکاری میان سازمانها و کمیساریا در استفاده از راهکارهای جدید و خلاقانه در زمنیه حمایت از پناهندگان و تقویت اعتماد بنفس و تواناهایی های آنها در جلسات متعدد مورد بحث قرار گیرد.

در برنامه افتتاحیه این نشست الکساندر الینیکوف نایب رئیس کمیساریا موضوع حمایت های پایدار از پناهندگان و پناهجویانی که به‌مدت طولانی در مهاجرت بوده اند را مطرح نمود و از سازمانهای شرکت کننده خواست تا با تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه های حمایتی و آموزشی در جهت افزایش اعتماد بنفس و استقلال پناهجویان تلاش کنند. بعلاوه این سازمان ابراز تمایل کرد تا در این راستا و در حمایت از پناهجویان شهری و ساکنین کمپ ها با سازمانهای مربوطه همکاریهای لازم را داشته باشد.

مباحث مورد بحث در جلسه امسال شامل بی هویتی، اقامت در کشور سوم، تغییرات آب و هوایی، مدیریت اطلاعات، بیگانه هراسی و نژاد پرستی، پناهندگان شهری، برقراری عدالت در حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان خشونت های جنسیتی، بهار عربی و… بوده است.

در این جلسات بر کمبود کمک های بین المللی برای بحران های منطقه ای بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که ۷ کشور سوریه، عراق، لبنان، اردن، یمن، لیبی و موریتانیا را در برگرفته است تاکید شد که نه تنها پاسخ گوی شرایط حاضر و بحران موجود نیست بلکه برای بازسازی و تقویت جامعه مدنی آینده این کشورها نیز ناکافی خواهد بود. افزایش جابجایی ها از آفریقا به سمت منطقه منا در کنار سخت گیری کشورهای اروپایی در کنترل مرزها لزوم افزایش ارتباطات و تعاملات برای یافتن راه کار منطقه ای را حائز اهمیت کرده است.

همچنین تقویت جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در کشورهای منطقه بویژه سازمانهای فعال در زمینه زنان و جوانان و ایجاد شبکه ارتباطی برای انتقال تجربیات و افزایش ظرفیت های منطقه ای از راهکارهای توصیه شده بود. در جلسات درون گروهی و در قاره آسیا بر لزوم تعامل بیشتر جامعه مدنی، کمیساریا و دولتها برای دستیابی به شرایط حفاظتی و مراقبتی مناسبتر برای پناهندگان و پناهجویان در منطقه ای که میزبان بزرگترین گروه از مهاجرتهای اجباری است بحث و برلزوم برقراری همکاری میان طرفین بر مبنای برابری، درک متقابل و شفافیت تاکید شد.

کمبودهای موجود در زمینه حمایت‌های حقوقی از مهاجرین از دیگر مسائل مورد توجه در کنفرانس امسال بود. لزوم افزایش کارگروهای آموزشی در زمنیه RSD برای کارکنان کمیساریا، دولت و سازمانهای مربوطه و تعامل متقابل نمایندگان حقوقی با کمیساریا و تقویت همکاریهای بین المللی بر اجرای موثرتر طرح مورد نظر و پر کردن شکاف میان چارچوب های حقوقی موجود و موارد عملی آنها از موارد مورد بحث در راستای بهبود نتایج و شرایط برای پناهجویان بود.

از دیگر سرفصل‌های جلسات امسال مسئله بی ملیتی ها و زمینه های حمایتی از افراد فاقد ملیت و هویت بود. چنین افرادی عموما و پس از چندین سال زندگی در کشور میزبان از دسترسی به حقوق اولیه شهروندی محروم است. بدین منظور تهیه گزارش های ویژه و آماری از افراد فاقد ملیت در کنار تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشورها و فواید دستیابی به راه حلهای کاربردی برای تمام افراد و سازمانهای دخیل بعنوان راهکارهای پیشنهادی معرفی شدند.

از اتفاقات قابل توجه در جلسات امسال توجه ویژه به موضوع کودک بود که اهمیت ارائه تعریفی مجدد در حمایت از کودکان در شرایط دشوار و اضطرار با ارائه چارچوبی جدید از طرف بخش حمایت بین المللی کمیساریای عالی پناهندگان مطرح شد. طبق آمار ارائه شده ۴۶درصد پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند در حالی که ۵۴ درصد افراد بی ملیت و ۵۰درصد پناهجویان نیز کودک هستند.

هیچ کودکی نباید مورد بازداشت قرار گیرد . دولت ها نه تنها نباید کودکان را بازداشت نمایند بلکه مسئول حمایت و فراهم نمودن نیاز آنها نیز هستند. بازداشت میتواند منجر به آسیبهای روانی و اجتماعی، تهدید سلامت فیزیکی، کاهش رشد روانی، افزایش رفتارهای خطرساز ، بی اعتمادی ، کاهش ارتباطات و انسجام خانوادگی شود.

در ادامه این بیانیه دولت ها ملزم به رعایت ثبت تولد کودکان و ارائه کارتهای هویتی برای هر کودک شدند. کاهش فقر و برابری جنسیتی از دیگر موارد مطرح شده در نشست حمایت از کودکان در شرایط فوق العاده بود. این برنامه پس از سه روز برگزاری نشست‌های متفاوت با سخنرانی آنتونیو گوتیرس، رئیس کمیسایای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و جمع بندی مطالب عنوان شده به پایان رسید.

حامی در افغانستان

حوادث ۱۱سپتامبر و پیامدهای ناشی از آن که با فروپاشی حکومت طالبان و تشریک مساعی بین المللی برای بازسازی افغانستان همراه بود فصل جدیدی را درتاریخ این کشور و بخصوص برای زنان ایجاد کرد و پس از سه دهه تحقیر و خشونت علیه شخصیت و هویت زنان از سوی نظامهای سیاسی حاکم درواقع ناشی از تبعیض جنسیتی ریشه دار در فرهنگ مردسالاری و نیز برداشتهای کاملاَ سلیقه ای از ارزشها و مفاهیم اعتقادی و مذهبی بوده است، بازشدن فصلی نو درتاریخ این کشور به ویژه درحیات سیاسی و اجتماعی زنان را شاهد هستیم. دراین روند زنان امیدوار به حضور مؤثر درجامعه شده اند، اما این حضور با مشکلات زیادی روبرو است. چرا که دراین سرزمین هنوز باورهای ریشه دار سنتی مانع از حضور مؤثر و تثبیت جایگاه شایسته زنان در جامعه و نهادینه ساختن پایگاه اجتماعی و سیاسی بالتبه نقش آفرینی و مؤثر وی شده است و لذا ضروری است با اتخاذ ابتکارات و انجام اقدامات لازم با رویکرد آموزشی به موانع و چالشهای فراروی غلبه نمود و مشارکت حداکثری زنان به عنوان شهروندان جامعه را فراهم و تأثیرگذاری و حضور فراگیر آنان در همه سطوح را نهادینه ساخت.

 همزمان با شکست طالبان و آغاز دوره ثبات نسبی در افغانستان در سال ۲۰۰۱؛ انجمن حامی تلاش نمود تا با حضور فعال در این کشور در کنار جامعه جهانی ؛ سهم کوچکی را در مسیر بازسازی نیروی انسانی این کشور به ویژه در حوزه زنان نصیب خود نماید . در این میان وجود مشترکات فرهنگی ؛ اجتماعی و از همه مهمتر گویش به یک زبان ؛ این امکان را فراهم آورد تا با همکاری سایر سازمانها و نهادهای جامعه مدنی داخلی و بین المللی در افغانستان ؛ نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مورد نیاز و ضروری برای تغییر نگرش های اجتماعی به نفع زنان اقدام نماید .

شایان ذکر است این انجمن ؛ تنها سازمان غیر دولتی ایرانی است که موفق به ثبت در افغانستان و دارای مجوز فعالیت قانونی در این کشور می باشد .

طرح ها و برنامه های اجرا شده در افغانستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون در راستای دستیابی بیشتر زنان افغان به حقوق انسانی خود و افزایش سطح مشارکت آنان در تصمیم گیریهای سیاسی و اجتماعی می باشد :

الف – ظرفیت سازی

 

۱-   کارگاه آموزشی مشورتی«حقوق زن در قانون اساسی افغانستان »

با حضور هیات بلندپایه ای از قضات و حقوقدانان زن که در کمیسیون تسوید قانون اساسی وسترامحکمه افغانستان عضویت داشتند به ریاست خانم محبوبه حقوقمل وزیر دولت درامور زنان افغانستان و جمعی از حقوقدانان و محققین ایرانی و افغان بمدت ۶ روز در تهران و مشهد- ۱۳۸۲

۲- کارگاه آموزشی «تحلیل نگرش های جنسیتی و توانمندسازی زنان»

در دو سطح مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهای دولتی افغانستان و  نیز مسئولین سازمانهای غیر دولتی زنان و کارشناسان بخش جنسیت سازماهای بین المللی طی دو کارگاه آموزشی سه روز در کابل- ۱۳۸۳

۳-   کارگاه «بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد عدالت اجتماعی»  

با شرکت مجموعه ای از قضات و کارشناسان حقوقی سترامحکمه (شورایعالی قضایی) لوی حارنوالی (دادستانی) وزارت عدلیه ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بمدت ۴ روز در کابل – ۱۳۸۳

۴-   کارگاه آموزشی «سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمان غیردولتی »

به همت حامی و همکاری سازمان حقوق و دمکراسی بمدت ۵ روز درکابل

 ۵- سمینار « حقوق انسانی زن در سیاست و زندگی عمومی »

با حضور حداقل یکصد تن از صاحب نظران و فعالین سیاسی و اجتماعی و نیز داوطلبین ورود به پارلمان و شوراهای افغانستان- کابل، مزار شریف، بدخشان و هرات- تیر و مرداد ۱۳۸۴

۶-سمینار یک روزه «بررسی تطبیقی حقوق بشر زنان در اسلام و حقوق بین الملل»

با همکاری دفتر حقوق بشر و بین النلل زنان وزارت امور خارجه افغانستان- کابل- ۱۳۸۳

۷-   کارگاه آموزشی  «زن و قدرت سیاسی »

با حضور مجموعاَ ۴۵ نفر از فعالان زن سیاسی افغان که درحال آماده سازی خود برای راهیابی به پارلمان بودند درکنار مسئولین احزاب و دفاتر سیاسی ،کابل ۱۳۸۴

۸-   اجلاس سراسری «زنان داوطلب ورود به پارلمان افغانستان»

 با حضور زنان کاندید ورود به پارلمان از سایر ولایت افغانستان ، کابل – ۱۳۸۴

ب –  مبادلات علمی و تقویت ارتباطات

۱- سفر بانوان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان به ایران

  سومین دور از مجموعه دعوتهایی که در راستای توسعه و تعمیق روابط فرهنگی میان زنان ایران و افغانستان و بهره گیری از دستاوردها و تجارب گرانقدری که در طول سالیان متمادی کسب شده است برگزار شد

 ۲-دعوت از هیات عالی رتبه قضایی افغانستان درایران

بازدید از بخش های مختلف قضایی جمهوری اسلامی ایران طی سفری یک هفته ای به ایران – ۱۳۸۵

۳- سفر مطالعاتی بررسی اصول و الگوهای فقر زدایی از زنان درایران

با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی افغانستان -۱۳۸۶

۴- سفر مطالعاتی برای مقامات آموزشی و درمانی ولایت هرات به ایران

با هدف ظرفیت سازی و توسعه ارتباطات دانشگاهی و مراکز درمانی کشور با افغانستان – ۱۳۸۶

 ۵نشست منطقه ای صلح برای زنان ، زنان برای صلح

 همزمان با روز جهانی زن  به جهت تقدیر از مبارزات و تلاشهای ارزشمند زنان درکشورهای منطقه که دربحران بسرمی برند و نیز احترام به زندگی قابل ستایش زنان پناهنده – ۱۳۸۷

۶ سفر مطالعاتی مسئولین ؛ دست اندرکاران و خبرنگاران محلی ولایت هرات به ایران

با هدف افزایش ظرفیت جوانان افغان -۱۳۸۷

۷ دوره آموزشی ” گزارش دهی میثاق های بین المللی “

 برای جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی افغانستان در ایران با همکاری دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه – ۱۳۸۶

دلایل حضور حامی در عرصه آموزش کودکان

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین جمعیت پناهنده دنیا را در خود جای داده است. سال های طولانی است که دو گروه عمده مهاجرین و پناهندگان افغان و عراقی در کنار جامعه ایرانی در شهرهای ایران سکونت گزیده اند. اگرچه در طول بیش از ۳۰ سال دولت ایران با پشتوانه ارزشهای اعتقادی و اخلاقی خود تلاش کرده تا به تأمین نیازهای اولیه آنها بپردازد، اما به دلایل متعدد از جمله فشار اقتصادی، تعداد رو به رشد مهاجرین و پناهندگان افغان در ایران به دلیل پائین بودن زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، حضور غیرقانونی بخشی از این جمعیت و … این اقدامات در سال های گذشته با چالش هایی مواجه بوده اند. در این میان یکی از حوزه های پرچالش و البته بسیار مهم، دسترسی به آموزش و امکانات تحصیلی به ویژه برای کودکان و زنان پناهنده ای است که به دلایل گوناگون امکان دسترسی به مراکز آموزشی استاندارد را نیافته اند. به گونه ای که تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان مهاجر افغان علیرغم حقوق اولیه انسانی خود عملا از چرخه آموزش خارج شده بودند که عدم رعایت حقوق انسانی این کودکان ؛ آسیب های ناشی از فقدان آموزش این گروه بر جامعه ایرانی را نادیده گرفت. از همین روز انجمن حامی راه اندازی مراکز آموزشی برای کودکان و زنان مهاجر افغان که به دلایل متعدد از تحصیل یا سوادآموزی بازمانده اند، را با اخذ مجوز از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با حمایت مالی صندوق کودکان ملل متحد ( یونیسف ) از سال تحصیلی ۸۸- ۸۷ ( ۲۰۰۸) در دستور کار خود قرار داد تا با فراهم کردن شرایط حداقلی آموزش برای این گروه از کودکان بازمانده از تحصیل ، تحقق استانداردهای حقوق کودک بدون هیچگونه تبعیض و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از عدم بهره مندی از خدمات آموزشی این کودکان که خواه ناخواه در جامعه ایرانی حضور دارند، امکان یابد و به این ترتیب این افتخار فراهم آمد تا برای اولین بار در کشور کودکان مهاجر افغان اعم از کودکان دارای کارت اقامت و کودکان فاقد کارت رسما از تسهیلات آموزشی استاندارد بهره گیری کنند.

 

 

کارگاههای آموزشی «حقوق انسانی زنان در سیاست و زندگی عمومی»

 

سلسه کارگاههای آموزشی «حقوق انسانی زنان در سیاست و زندگی عمومی» که با هدف آگاه سازی عمومی داوطلین زن ورود به پارلمان افغانستان و افزایش مشارکت پذیری آنان درتصمیم گیری سیاسی کشورشان برنامه ریزی شده بود در مردادماه سال ۱۳۸۴ درشهر های هرات ؛ کابل ؛ بدخشان ؛ مزار شریف و قندهار برگزار شد.

تسهیل گری این کارگاهها را خانم ها اشرف گرامی زادگان حقوقدان و کارشناس مسایل امور زنان ؛ خانم نیری ؛ آقای دکتر حمید رضا جلایی پور از ایران بر عهده داشتند . در روز اول این کارگاهها تعریفی از مفاهیمی چون حقوق اساسی و ساختار حکومت ، محورهای مربوط به حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت الزام حکومتها برای تحقق بخشیدن به حقوق انسانی افراد را برشمردند. و باطرح سوالاتی چون ضرورت درنظرگرفتن حقوق اساسی زنان و پیامدهای منفی عدم آگاهی از حقوق اساسی ، کار گروهی خود بااعضاء حاضر را دنبال نمودند.

مهمترین عناوین روز دوم این کارگاه آموزشی ساختار حکومتها براساس میزان توجه آنها به آرای مردم و نیز ضرورت توجه به مشارکت زنان در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی بود.

این برنامه با همکاری مشترک انجمن حامی و دفتر منطقه ای بنیاد فریدریش ایبرت در افغانستان برگزار شد .

 

کارگاه آموزشی «سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمانهای غیردولتی »

کارگاه آموزشی سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمان غیردولتی به همت حامی و همکاری سازمان حقوق و دمکراسی کانادا از تاریخ ۴ لغایت ۹ فروردین ۸۴ درکابل برگزار شد.

این کارگاه در وزارت امور زنان افغانستان و در دو دوره سه روزه برگزار گردید. مخاطبان و شرکت کنندگان این کارگاهها گروهی از مسئولین و اعضای فعال سازمانهای غیردولتی زنان وجوانان از ولایتهای مختلف بودند که در طول سه روز باموضوعات ذیل آشنا شدند.

آشنایی با سطح فعالیت سازمانهای غیردولتی ، تعاریف

بررسی تعاریف مختلف از جامعه مدنی

ویژگی های مثبت و متعهد سازمان غیردولتی


تفاوت تشکل های مردمی CBO با سازمانهای مردمی POS با سازمانهای غیردولتی NGO و نهادهای مدنی Society Civilروش های ارتباطی سازمانهای غیردولتی با محیط پیرامونی خودشانبررسی روشهای توسعه فعالیت جمعی و گروهی درسازمانبررسی روشهای جذب منابع مالیدرپایان دو دوره آموزش مراسم اختتامیه با حضور وزیر امور زنان افغانستان برگزار و گواهینامه های شرکت کنندگان تقدیم شد. 

کارگاه بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی

سومین دوره از مجموعه کارگاههای آموزشی «تحلیل نگرش های جنسیتی » با هدف ارتقاء دانش و آگاهیهای عمومی و اختصاصی برای بهبود وضعیت زنان و دسترسی به عدالت جنسیتی با عنوان «بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی » ازتاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۳ درکابل برگزار گردی.

شرکت کنندگان دراین دوره مجموعه ای از قضات و کارشناسان حقوقی سترامحکمه (شورایعالی قضایی) لوی حارنوالی (دادستانی) وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بودند و در طول برگزاری دوره تلاش شد ضمن ارایه تعاریف و نظریه های تحلیل جنسیتی ، پایه های نظری و عملی جریان سازی جنسیتی در سازمان قضایی بررسی شود و با توجه به باورها و ارزشهای حاکم در جامعه افغانستان ، انتظارات ، نقش ها و رفتارهای منسوب به زنان و مردان به تفکیک موردبازنگری قرارگیرد و با تمرکز برتجارب شرکت کنندگان در دستگاههای قضایی و حقوقی مربوطه ، مسایل مربوط به امور جنسیتی مطرح شد تا بتوان پس از تحلیل آنها دربرنامه ریزی های آموزشی و نیز جریان سازی جنسیت در سازمان قضایی که ازجمله نهادهایی است که نقش تأثیرگذاری بروضعیت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد، استفاده نمود.

مشروح گزارش« تحلیل نگرش های جنسیتی وتوانمندسازی زنان»

کارگاه آموزشی “تحلیل نگرشهای جنسیتی و توانمند سازی زنان”

شرایط ایجاد شده برای بازسازی خسارتهای ناشی از دودهه جنگ و درگیریهای داخلی و خارجی در افغانستان ، فرصت مغتنمی است تا با هدف بهبود زندگی زنان گامهایی در جهت توانمندسازی و افزایش ظرفیت های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی این قشر بعنوان نیمی از پیکره انسانی جامعه برداشته شود تا بدین وسیله شرایط دستیابی به توسعه پایدار تسهیل و تکمیل شود.

اقدام عملی دراین میان براساس اطلاعات و داده ها و نیاز سنجی های بعمل آمده از زنان ، تلاش برای ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی و اختصاصی آنان در حوزه های ضروری است.

برگزاری ۲ دوره کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان «تحلیل نگرش های جنسیتی و توانمندسازی زنان » که از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ تیر ۱۳۸۳ در کابل برگزار گردید ، در راستای هدف مذکور بود.

کارگاهها در دوسطح مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای دولتی افغانستان و نیز مسئولین سازمانهای غیردولتی زنان وکارشناسان بخش جنسیت سازمانهای بین المللی اجرا گردید.

کارگاههای آموزشی مزبورسه محور «تحلیل ساختاری جنسیت و پیوند جنسیت و سلامت و نیز سلامت باروری » «بررسی حقوق زنان دراسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز «خشونت علیه زنان » را مورد بحث و بررسی قرار می دادند.


طرح آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل

 طرح آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل

از سال ۱۳۸۷ تاکنون با توجه به افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل افغان و موانع رسمی و غیر رسمی برای آموزش این کودکان در مدارس ، طرح ایجاد مراکز آموزش پایه برای کودکان و زنان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان با همکاری و پشتیبانی یونیسف و تعدادی از خیرین حقیقی و حقوقی در دستور کار انجمن قرار گرفت.

طرح مذکور با هدف تامین حق اولیه همه کودکان برای دسترسی به آموزش پایه به عنوان یکی از آرمان های مهم اهداف توسعه هزاره، و برخورداری زنان افغان از آموزش ؛ بهداشت و مراقبت های اولیه برای اولین بار در کشور فرصتی فراهم آورد تا کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر و پناهنده افغان که به دلایل گوناگون امکان دسترسی به مراکز آموزش رسمی را پیدا نکرده بودند، در مراکز تاسیس شده که از استانداردهای لازم نیز برخوردار بودند ؛ ثبت نام نموده و به سواد آموزی بپردازند

انجمن حامی در راستای اهداف کلان و جاری خود مبتنی بر تاکید بر حق آموزش کودکان به عنوان یکی از حقوق اساسی آنها بدون در نظر گرفتن هر گونه محدودیت سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی و با چشم انداز ” ایجاد محیط یادگیری امن و حمایتی برای دانش آموزان و والدین آنها” ۴ مرکز آموزشی خود را در مناطق حاشیه نشین اطراف تهران و مشهد قرار داده است که در این مدت و پس از گذشت ۴ سال از اجرای طرح (۱۳۸۷-۱۳۹۱) بیش از ۳۰۶۵ کودک و زن مهاجر افغان تحت آموزش پایه ، سواد آموزی و آموزش های بهداشتی ؛ مراقبتی و رفتاری قرار گرفته اند.

ردیف

مرکز آموزش

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

۱

مرکز شورآباد واحد ۱

۲۲۶

۴۲۹

۴۲۹

۳۹۸

۲

مرکز شورآباد واحد ۲

۳۱۱

۳

مرکز مشهد

۱۰۳

۲۳۱

۳۲۰

۴

مرکز کن

۲۱۴

۲۳۰

۱۷۴

۵

جمع

۲۲۶

۷۴۶

۸۹۰

۱۲۰۳

اهداف طرح:

• پیشگیری از افزایش زمینه های آسیب پذیری کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده ( که اغلب کودکان کار را نیز شامل میشوند) در برابر مخاطرات جسمی، روانی، ناهنجاری ها و بزهکاری ها از طریق آموزش و ارائه مکانیزم های حمایتی .

• ایجاد خودباوری، افزایش امید به آینده؛ افزایش اعتماد به نفس؛ رشد روحیه جامعه پذیری، و هویت فردی و اجتماعی کودکان و زنان مهاجر و پناهنده و تقویت مهارت های مقابله با خطرات و ناهنجاریهای اجتماعی .

• افزایش و تقویت کنش گری و عاملیت در زنان و خانواده های کودکان سوادآموز از طریق برنامه های آموزشی ارائه شده در مراکز برای بهبود حیات اجتماعی آنها .

• دستیابی به برابری جنسیتی و مقابله با خشونت های مبتنی بر جنسیت سوادآموزان از طریق ارائه آموزش های لازم برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت با توجه به گستردگی آن در جامعه مهاجرین افغان به دلیل ساخت فرهنگی و سنتی .

• بازسازی نیروی انسانی جامعه پناهندگان و مهاجرین مقیم ایران از طریق توسعه آموزش برای زنان و کودکان مهاجر برای مشارکت در بازسازی افغانستان در صورت بازگشت و نیز برقراری محیطی مناسب برای همزیستی مسالمت آمیز و با سطح تعامل بالا در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ .

• شکستن تابوی آموزش کودکان افغان و خروج آنها از محیطهای زیرزمینی ؛ ناامن و غیر استاندارد به چرخه آموزش فراگیر و استاندارد کشور.

• تعدیل یا اصلاح نگرش های منفی مسئولین سیاست گذار و اجرایی کشور در پیشبرد فعالیتهای مربوط به آموزش کودکان و زنان مهاجر .

• ایجاد حساسیت مثبت در اقشار مختلف جامعه نسبت به توجه به حقوق اولیه و انسانی زنان و کودکان مهاجر و اهمیت سوادآموزی جامعه پناهنده به ویژه زنان، کودکان و نوجوانان .

نتایج و دست آورد های اجرای طرح آموزش:

• تغییر نگرش های اجتماعی نسبت به ضرورت توجه به نیازهای بنیادین جامعه انسانی مهاجر و پناهنده مقیم کشورمان .

• ایجاد حساسیت مثبت در مسئولین ؛ سیاست گذاران و دست اندرکاران اجرایی کشور نسبت به آموزش کودکان پناهنده .

• ارائه خدمات آموزش پایه و سواد آموزی به بیش از ۳۰۶۵ زن و کودک بازمانده از تحصیل مهاجر در طول ۴ سال.

• ارائه خدمات آموزشی بهداشتی اعم از بهداشت فردی، خانواده و بلوغ به کلیه دانش آموزان و سواد آموزان تحت پوشش .

• ارائه خدمات درمانی ، مددکاری و مشاوره مورد نیاز کودکان و خانواده های تحت پوشش .

• آموزش بهداشت باروری، کنترل خشم، فرزند پروری مطلوب و مهارتهای مقابله با خشونت برای زنان و والدین .

• آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای پرهیز از خشونت برای دانش آموزان بزرگسال

• آموزش مهارت های حرفه ای به زنان و دانش آموزان بزرگسال مراکز.

• توانمند سازی و بهره گیری از توانایی های گسترده معلمین جوان مهاجر در پیشبرد اهداف طرح و ارایه خدمات به هموطنان خود

• ارائه وسایل و تسهیلات مورد نیاز اعم از لوازم التحریر، لباس گرم ؛ تغذیه مناسب و سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان نیازمند

برگزاری بازارچه حامی به مناسبت روز جهانی پناهنده

تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است              جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست

امروزه بیش از ۳۵ میلیون نفر از جمعیت جهان انواع جابجایی‌های اجباری (داخلی و برون مرزی) را تجربه می‌کنند که برخلاف سایر گونه‌ها؛ مهاجرت برای این عده آخرین گزینه برای حفظ حیات خود و خانواده است. گروهی به دلایلی همانند جنگ و درگیرهای داخلی وقایع طبیعی و عدم امنیت جانی به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی مجبور به ترک کشور خود شده‌اند که اغلبشان(  ۸۰ درصد ) به  کشورهای همسایه پناه برده‌اند.  در این میان سهم دنیای اسلام از پناهندگان و آوارگان جهان در حدود ۱۰٫۷ میلیون (۶۸ درصد) است که جنگ و درگیرهای دنباله‌دار و تمام نشدنی در افغانستان فلسطین و اتفاقات اخیر بهار عربی؛ کشورهای اسلامی را به بزرگترین منطقه پناهند پذیر در جهان تبدیل کرده است.

امروز در آستانه روز جهانی پناهنده؛ به دنبال فرصتی هستیم تا با همبستگی با میلیون‌ها زن و کودک پناهنده و آواره‌ای که در سراسر دنیا پراکنده شده اند؛ التیامی بر رنج‌های گسترده‌ای باشیم که ناگزیر از تحمل آن هستند.

برگزاری نشست خبری در دفتر حامی

نشست خبری انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه در آستانه روز پناهنده با حضور مسئولان انجمن و اصحاب رسانه‌ها در دفتر انجمن برگزار می‌شود.

در این نشست گزارشی از فعالیت‌های حامی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ و وضعیت آموزش کودکان پناهنده در ایران ارائه می‌شود. همچنین جزئیات سومین بازارچه خیریه حامی اطلاع رسانی خواهد شد.

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)  به مناسبت روز پناهنده بازارچه خیریه‌ای را در روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ از ساعت ۱۱ صبح تا ۹ شب در محل فرهنگسرای قانون ( ابن سینا ) واقع در شهرک غرب برگزار می‌کند. گفتنی است همه عواید حاصل از فروش بازارچه؛ صرف آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر و پناهنده مقیم کشورمان می‌شود.

زمان برگزاری نشست خبری : ساعت ۱۰٫۵ روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه

مکان: تهران، خیابان طالقانی، کوچه موسوی، روبروی باغ هنرمندان،‌نبش برفروشان، پلاک ۱۲، طبقه دوم دفتر حامی

حضور نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و معصومه ابتکار در بازارچه حامی

نمایندگان تعدادی از آژانس های سازمان ملل متحد درایران و معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران از بازارچه خیریه انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) بازدید کردند.

جشنواره حامی روز ۲۶ خرداد ماه در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. در این جشنواره سازمان همچنین نشستی با حضور نمایندگان آژانش های سازمان ملل از جمله کمیسیاریای پناهندگان سازمان ملل، معصومه ابتکار، عضو شواری شهر تهران و بسیاری از کارشاسان حوزه کودکان و سازمان‌های غیر دولتی این حوزه برپا شد

در این جشنواره همچنین غذاهای سنتی زنان افغان و صنایع دستی آنان برای حمایت از آموزش کودکان به فروش رسید. اجرای سرود توسط دانش آموزان مدارس حامی و هنرمندان افغانی نیز از دیگر برنامه های حامی در این جشنواره بود. .

معصومه ابتکار عضو شورای اسلامی شهر تهران در نشست جنبی جشنواره  به مناسبت روز پناهنده ،از ایران به عنوان ایران بزرگترین میزبان پناهنده ها در جهان یاد کرد و گفت: به دلیل آمار بالای پناهندگان در ایران نیازمند حمایت های بیشتری است و ما از نهادهای بین المللی می خواهیم که در زمینه حمایت مالی از فعالیت سازمان هیا غیر دولتی فعال در این حوزه بیشتر ورود پیدا کنند.

‫ابتکار که پس از بازدید از بازارچه خیریه انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ( حامی) سخن می گفت تاکید کرد: تجربه فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران تجربه های سراسر مثبتی بوده و وقت آن است که دولت با توان بیشتری از این سازمانخا حمیات کند و  نگاه مثبت تری به نهادهای غیردولتی در مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

او ادامه داد: همچنین باید سازو کاری بین المللی در قالب پیشنهاد ها و ارایه مشاوره به دولت ایران در ابعاد مختلف به کمک ایران بیاید. شهرداری و شورای شهر نیز در همین زمینه فعالیت هایی داشته اند و در شورای شهر گزاش عملکرد یکی از مدارس کودکان پناهنده افغان ارایه شده مخاطرات و چالش هایی پیش روی کودکان افغان نیازمند به تحصیل در ایران مورد بررسی قرار گرفته است

برنارد دویل، نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در ایران پس از بازدید از بازارچه حامی از دولت و مردم ایران برای پذیرایی از چند میلیون پناهنده در طول سال های گذشته تا امروز قدردانی کرد.

براساس آمارهای رسمی وزارت کشور، هم‌اکنون یک میلیون نفر افغان به‌صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند این در حالی است که تعداد مهاجران افغان غیرقانونی، ۵/۱ میلیون نفر برآورد شده است، مهاجران عراقی نیز در آمارهای وزارت کشور جای دارند، براساس آخرین آمارها در حال حاضر ۲۴۰ هزار تبعه عراقی در ایران زندگی می‌کنند. ایران پس از پاکستان در رتبه دوم کشورهای مهاجر پذیر قرار دارد، آمارها نشان می‌دهد که پس از پاکستان ایران بیشترین جمعیت پناهنده را در خود جای داده بدون اینکه از حمایت‌های لازم مالی سازمان ملل برخوردار باشد، به گزارش همین سازمان بیش از ۳۵ میلیون پناهنده در کشورهای جهان وجود دارند که نزدیک به ۶۸ درصد کل پناهندگان در کشورهای اسلامی به سر می‌برند، بدین ترتیب ۱۸ میلیون نفر به کشورهای آسیایی و آفریقایی پناه برده‌اند که از این تعداد پنج میلیون نفر آنها را آوارگان و مهاجران فلسطینی و پنج تا شش میلیون نفر را پناهندگان افغان تشکیل می‌دهند. بررسی‌ها نشان داده پس از اتفاقات اخیر در کشورهای عربی، کشورهای منطقه با جابه‌جایی جمعیت مهاجر مواجه شده‌اند.

فاطمه اشرفی رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده نیز با اشاره به آمارهای پناهندگان در ایران در نشست جنبی جشنواره حامی گفت: دست کم تا زمانی که افغان ها در ایران ناچار به زندگی هستند  باید میزبان مثبت و مناسبی برای انها باشیم افتخار ما این است که امروز ببسیاری از زمامداران و مردان افغان که در قدرت حضور دارند تحصیلات عالیه را در دانشگاه های ایران پشت سر گذاشته اند.

اشرفی همچنین گفت: «بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک میان ایران و افغانستان وجود دارد که امکان کنترل آن نیست، از سوی دیگر با وجود اینکه مهاجران افغان در ایران از دسترسی به خدمات اجتماعی، بهداشتی و… با محدودیت و در برخی موارد محرومیت مواجه هستند، با این حال همین امکانات حداقلی نیز برای این جمعیت که اغلب آنها از گروه فرودست اجتماعی افغانستان هستند، کفایت می‌کند. چرا که خدمات اجتماعی افغانستان به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای آنان نیست، همین موضوع به اضافه ناامنی در مناطق جنوبی این کشور و ورود مجدد طالبان به صحنه قدرت، منجر به تشدید سیل مهاجرت این افراد به ایران شده است.بسیاری از سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی به‌دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان پروژه‌های خود را در این کشور تعطیل کرده‌اند، همین موضوع موج بیکاری در این کشور ایجاد کرده و نتیجه آن نیز افزایش مهاجرت به ایران برای اشتغال شده است

به اعتقاد او موضوع مهاجرت افغان‌ها به ایران، مقطعی و گذرا نیست، بنابراین باید به‌عنوان یک معضل اجتماعی به آن نگاه شود اما متاسفانه این نگاه در کشور وجود ندارد.

گزارش از جشنواره حامی در روزنامه شرق

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گفت‌وگو با «شرق»:

کمک‌های بین‌المللی پاسخگوی نیاز پناهجویان افغان نیستیآمنه شیرافکن: صدای موسیقی افغان توی فضا پیچیده. تمی از موسیقیایی هندی و پاکستانی، خروجی سازهایی شده که اغلب‌شان ته‌مایه‏‌ای ایرانی دارند؛ صدای خسته‏‌ای که تو را به دردهای جمعیت ‌میلیونی افغان‏‌های پناهنده می‌‏برد؛ به همان‏‌هایی که سالیانی است در کنارشان زندگی می‌کنیم. به همان‏‌هایی که جنگ، تمامیت‌خواهی و بنیادگرایی، خانه و کاشانه‏‌شان را از هم پاشانده و به درد غربت و دوری گرفتارشان کرده. حالا در تقویم جهانی روزی برای مکث کردن روی نام و نشان پناهندگان ثبت شده. روز جهانی پناهنده و بازارچه کوچکی در نزدیکی شهرک غرب، فرصتی برای حضور مسئولان بین‏‌المللی فراهم آورده تا در گوشه و کنار برپایی این بازارچه، بیش از گذشته بتوانند با مشکلات و مسائل پیش‌روی فعالان ان‌جی‌او‌های ایرانی و پناهندگان افغان آشنا شوند. بازارچه خیریه‌ای که به مناسبت روز جهانی پناهنده از سوی ان‌جی‌اوی حامی ترتیب داده شده، در همان ساعات اولیه با استقبال خوب شهروندان مواجه شده. در بخشی از ورودی فرهنگسرای ابن‌سینا، نمایشگاهی از عکس‌های مجید سعیدی، عکاس ایرانی که مدتی در افغانستان حضور داشته به نمایش گذاشته شده؛ چهره آفتاب‌سوخته دخترکان افغان و برش‌‏های کوتاهی از درس و مشق و آموزش در افغانستان. در گوشه‌ای دیگر کودکان مدرسه شورآباد ان‌جی‌اوی حامی مشغول تمرین سرودی با عنوان «وطن» هستند و رنگ و لعاب لباس‌های قرمز و سبز و زردشان یادآور تنوع رنگی در پوشش زنان افغان است که حالا به برقع‌های آبی رنگ محدود شده. صدای دولتمند خلف، خواننده تاجیک، به خوبی روی مستندی نشسته که روایت تلخی از حضور کودکان افغان در مهاجرت است؛ روایتی از زندگی کودکی که عشق فوتبال است و حتی برای درس خواندن در مدارس ایرانی کارت هویتی ندارد و دخترانی که به دلیل تعصب‏‌های خانوادگی از ادامه تحصیل در همین چند مدرسه محدود مخصوص افغان‏‌ها باز مانده‏‌اند. براساس تعریف سازمان ملل متحد، پناهنده کسی است که به دلیل ترس از تحت تعقیب و آزار به واسطه نژاد، ملیت، تعلق به قشر اجتماعی خاص یا به علت عقاید سیاسی و مذهبی خود، جلای وطن کرده و قادر به بازگشت به موطن خود نیست و از این قشر افراد نزدیک به سه‌ میلیون افغان در همین مرزهای جغرافیایی ایران ساکن شده‌اند. برنارد دویل، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مشغول عکاسی از غرفه‌های بازارچه خیریه است که معصومه ابتکار، عضو شورای شهر به بازارچه می‏‌آید. گفت‌وگوی‌شان از مسائل اجتماعی و فرهنگی پناهندگان ایرانی شروع شده و به مسائل زیست‌محیطی و شهری ختم می‌شود.

افزایش شمار سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در ایران ضروری است

دویل که بیش از یک سالی از حضورش در ایران می‌گذرد، از حمایت‏ ایران از افغان‏‌ها احساس رضایت داشته و می‌گوید: «تعداد افغان‌های حاضر در ایران آنقدر زیاد است که ما هرچه هم کمک‌های بین‌المللی به ایران بفرستیم، باز هم پاسخگوی نیاز پناهندگان نیست و در این زمینه برنامه‌های چندجانبه‌ای هم تعریف شده و قرار است که لابی‌هایی برای افزایش جذب حمایت‌های بین‌المللی صورت گیرد.» ابتکار هم در ادامه به برنامه‌های شورای شهر و شهرداری برای تاکید بر شهر دوست‌دار کودک و لزوم توجه به کودکان کار و خیابان افغان اشاره داشته و اینکه حرفه‌آموزی و آموزش تحصیلی برای این کودکان در اولویت است. برنارد دویل که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ رییس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در هرات، افغانستان بوده همچنین در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «در حال حاضر شمار سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی حاضر در ایران در امور پناهندگان به شش ان‌جی‌او می‌رسد که برنامه داریم تا تعداد این سازمان‌ها در سال‌های آینده افزایش یابد و دولت ایران نیز در این زمینه قول‌هایی داده و از حضور نیروهای بین‌المللی در ایران استقبال کرده است.»

فشار هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی پناهجویان افغان

او همچنین درباره اینکه آیا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برنامه‌ای برای سنجش تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی پناهنده‌های افغان داشته یا نه می‌افزاید: «فکر نمی‌کنم که برای این کار نیاز به تحقیق باشد. همین برآیند خریدهای روزانه من در مدت یک سالی که در ایران هستم، نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌ها به طور ملموسی اتفاق افتاده و بدون تردید این افزایش هزینه‌ها، زندگی پناهنده‌های افغان را تحت‌تاثیر قرار داده است. در همین زمینه تلاش ما این است که بتوانیم اعتبار جهانی بیشتری را برای پناهندگان افغان حاضر در ایران جذب کنیم.» ابتکار نیز تاکید دارد که برای مدیریت وضعیت پناهجویان افغان در ایران به سازوکاری بین‌المللی و جهانی نیازمندیم. دولت نیز از نمونه همکاری ان‌جی‌اوهای بین‌المللی باید به این سمت هدایت شود که بیش از گذشته به کمک و همیاری این نهادهای غیردولتی توجه نشان داده و زمینه‌های فعالیت آن را تسهیل کند.

۳۷‌هزار پناهجوی افغان تحت پوشش برنامه جهانی غذا در ایران

نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران است و برای بازدید از بازارچه خیریه و مشارکت در برنامه‌های انجمن حامی در روز جهانی پناهنده به اینجا آمده است.

وی می‌گوید: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یک میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی می‌کنند و ما نیز به ۳۷‌ هزار پناهنده‌ای کمک غذایی می‌کنیم که براساس گزارش وزارت کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نبوده و توان کار و تامین منابع مالی و غذایی ندارند.» البته این برنامه همچنین از پنج‌هزار پناهجوی عراقی نیز حمایت می‌کند؛ پناهجویانی که در مرزهای کردنشین ایران و عراق بعد از جنگ هشت‌ ساله جای گرفته‌اند و حالا به کمک‌های بین‌المللی چشم دوخته‌اند. روبرتو ویلا سکستو، مدیر کشوری سازمان امور پناهندگی نروژ که شش ماهی است به ایران آمده نیز تاکید دارد که در شرایط کنونی حضور ان‌جی‌او‌های بین‌المللی می‌تواند به کمک پناهجویان و دولت ایران آمده و بخشی از مشکلات پیش‌روی آموزش و بهداشت و درمان آن‌ها را حل کند. او درباره برنامه‌های سازمان امور پناهندگی نروژ در ایران می‌گوید: «برنامه ما بازدید از محل استقرار پناهجویان، کمک‌های آموزشی و بهداشتی به آن‌ها و تلاش برای تسهیل امر بازگرداندن پناهجویان به افغانستان متمرکز است و آموزش کودکان افغان در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و به همین دلیل نیز از فعالیت ان‌جی‌او‌های ایران مانند حامی در این زمینه بسیار استقبال می‌کنیم.» صدای سازهای افغان در محوطه فرهنگسرای ابن‌سینا می‌پیچد و رنگ و لعاب لباس کودکان افغان در کنار آوازها یادآور مرز و بومی می‌شود که در چند قدمی ایران، سال‌هاست که زیر گلوله و تحجر زندگی می‌کند. چه بسیار زنانی که این سال‌ها به دنبال حضور طالبان از تحصیل و آموزش بازمانده‌اند و چه بسیار کودکانی و مردان و زنانی که بی‌گناه به کام مرگ رفته‌اند. این خاک هنوز برای بازگشت پناهجویان افغان آمادگی ندارد و به همین دلیل فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) خطاب به آن‌هایی که برای بازدید از بازارچه به این سوی شهر آمده‌اند، می‌گوید: «دست‌کم تا آن زمان که پناهجویان افغان مجبور به زندگی در ایران هستند، تلاش کنیم تا مهربانانه و انسان‌دوستانه با آن‌ها همراه شویم؛ آنچه در همه این سال‌ها از سوی شهروندان ایرانی صورت گرفته و کماکان نیازمند تداوم است.»