کارگاه آموزش تئاتر انجمن حامی

زنگ تئاتر حامی جنت آباد

مرکز آموزشی حامی جنت آباد فرصت‌های استعدادیابی را برای دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده از طریق حضور گروههای آموزشی مختلفی نظیر گروه های آموزشی فلسفه برای کودکان، روان شناسی و مهارتهای زندگی، آموزش موسیقی و… فراهم آورده است.

 یکی از این فرصت‌ها، کارگاههای آموزش تئاتر و بازیگری برای این کودکان بوده است.

زنگهای آموزشی تئاتر، از شادترین لحظه های دختران و پسران مرکز آموزشی حامی تهران است که علاوه بر کشف ذوق و استعدادهای این کودکان، آنان را تشویق به یادگیری مهارت های مختلف می کند. در ادامه تصاویری از این کارگاه را ببینید:

کارگاه آموزش تئاتر انجمن حامی
کارگاه آموزش تئاتر انجمن حامی