مروری بر فعالیت های اخیر انجمن حامی

انجمن حامی در راستای اهداف آموزشی و تربیتی خود ، فعالیت های گسترده ای را در سطح مراکز خود داشته است. این فعالیت ها که بر اصول توانمند سازی جامعه پناهندگان و مهاجرین صورت می پذیرد، ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگی و کمک های بشر دوستانه را نیز شامل می شود.

مروری بر عمده ترین فعالیت های اخیر:

حضور صمیمانه بنیانگذار و مؤسس بنیاد پیر هرات در مرکز حامی مشهد .

عبدالله بارکزی و سایر اعضای هیات مدیره بنیاد پیر هرات در هفته گذشته از مرکز حامی در مشهد بازدید، کردند. اعضای این هیات ، ضمن آشنایی با فعالیت های درون مرزی و برون مرزی انجمن حامی ، در خصوص توسعه همکاریهای مشترک در ایران و افغانستان ، نیز گفتگو کردند . 

️    

برگزاری کارگاه آموزشی «فرزند پروری مثبت » 

این کارگاه که با با موضوع روش های صحیح تربیت و تنبیه کودکان  برای مادران در جامعه محلی با همکاری  انجمن خیریه امام جواد (ع) در منطقه قرقی مشهد برگزار شده بود ، توانست تا ارتباط موثری را میان مادران شبکه محلی و مربیان کارگاه برقرار کند . لازم به توجه است که منطقه قرقی از مناطق حاشیه نشین شهر مشهد می باشد که برگزاری این کارگاه و تجربه آن نشان داد که   توجه و مداخلات اجتماعی فراوان از سوی سازمان های غیر دولتی را در این منطقه و سایر مناطق حاشیه نشین می طلبد.  

فراخوان کمک های مردمی برای سیل

انجمن حامی در راستای امور بشر دوستانه و پاسخ به مواقع بحران، بعد از سیل سیستان و بلوچستان ، نسبت به اعلام فراخوان برای جمع آوری کمک اقدام کرد. مردم انسان دوست تهران نیز با تقدیم هدایای خود ،انجن حامی را در این راستا یاری رساندند. اقلام اهدایی مردم نیز پس از بررسی و دسته بندی به مناطق سیل زده ارسال شد.