گزارش تشریحی کارگاه آموزشی «کیفیت و پاسخگویی در سازمان های غیر دولتی»

جهت مشاهده ی گزارش تشریحی کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان «کیفیت و پاسخگویی در سازمان های غیر دولتی» که در روز یکشنبه ۲۹ فروردین با حضور جمعی از نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی در دفتر انجمن حامی برگزار شد، فایل روبرو را کلیک کنید.

گزارش تشریحی کارگاه آموزشی رضوان قاضی – فروردین ۹۵

1 - edit