بیانیه نشست تخصصی فراهم سازی الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی

بیانیه نشست تخصصی فراهم سازی الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی (با تاکید بر کودکان مهاجر)

  • فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در هفته معلم سال ۱۳۹۴ درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر، بدون تردیدسندی تاریخی در راستای تقویت آرمانهای نوعدوستانه مذهبی، اخلاقی و ملی ما محسوب میشود. همچنین در صورت فراهم شدن هر چه سریعتر مقدمات اجرای این فرمان حکیمانه، قطعا منافع اقتصادی،  اجتماعی، امنیتی و نیز دیپلماتیک ارزشمندی نصیب کشور خواهد شد.
  • از سوی دیگر، تاکید رهبری بر توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر فاقد مدارک قانونی حضور در ایران، به طریق اولی برای کودکان ایرانی فاقد شناسنامه و سایر کودکان ایرانی محروم از آموزش باکیفیت نیز، مصداق خواهد داشت. بنابراین ما شرکت کنندگان این کنفرانس، ضمن حمایت از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری، از گروههای مختلف مردم و سیاستگذاران خواستاریم که با اقدامات اجرایی زیر، به اجرایی شدن این فرمان ارزشمند کمک کنند:
  • ثبت روز صدور فرمان مقام معظم رهبری، به عنوان روز در تقویم رسمی کشور » توسعه عدالت آموزشی کودکان «
  • مشارکت کلیه رسانه ها به ویژه رسانه ملی، در اقناع افکار عمومی نسبت به حق» مسلم   «و »انکارناپذیر« کلیه  کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۸ ساله   » ساکن ایران «برای بهره مندی از آموزش وپرورش باکیفیت، اطلاع رسانی شفاف درباره نقاط قوت و ضعف برنامه های انجام شده در راستای فرمان مقام معظم رهبری، و تلاش در اقناع شهروندان برای هدایت منابع مالی و اجرایی داوطلبانه، از حوزه های کم اولویت تر، به سمت توسعه عدالت آموزشی کودکان
  • مشارکت اجرایی و مالی بنیادهای انقلابی و نهادهای حاکمیتی تحت نظارت مقام معظم رهبری، بهمنظور اجرایی شدن هر چه سریعتر دستور مقام معظم رهبری درباره برخورداری کلیه کودکان مهاجر از حق تحصیل رایگان
  • شتاب بیشتر دستگاههای اجرایی مرتبط به ویژه شورایعالی آموزش وپرورش، مجلس شورای اسلامی، شورایعالی امنیت ملی، وزارت آموزش وپرورش، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، استانداریها، وزارت دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک و سازمان ثبت احوال، در رفع موانع قانونی یکسان سازی حق تحصیل کودکان پناهنده و طراحی و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به فرمان مقام معظم رهبری
  • شتاب بیشتر نهادهای فوق الذکر در طراحی و تصویب آیین نامه های لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی و ثبت نام رایگان » کودکان ایرانی فاقد شناسنامه « و » کودکان افغانستانی فاقد مدارک هویتی « در مدارس دولتی
  • اصلاح آیین نامه آموزش کودکان مهاجر، مصوب هیات وزیران سال ۸۲ ، در راستای فرمان مقام معظم رهبری
  • آسان سازی فعالیت سازمانهای مردم نهاد به ویژه سازمانهای فعال در توسعه عدالت آموزشی کودکان، برسمیت شناختن جایگاه این سازمانهای مردمی به عنوان نقدکنندگان مستقل سیاست گذاریهای کلان ملی و استفاده از تجربه انباشته این سازمانهای مردم نهاد در طراحی سیاست های کلان توسعه عدالت آموزشی کودکان .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *