آلبوم عکس، مرور خاطرات: دیدار حامی از کمپ پناهندگان سازمان ملل در سومالی

اردوگاه “داداب” را در حال حاضر می‌توان یکی از بزرگترین کمپ‏های پناهندگان سازمان ملل در جهان نامید که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری مرز کنیا و سومالی و در قلمرو حاکمیتی کنیا برپا شده است.

عکس هایی که مشاهده می کنید، طی دیدار انجمن حامی و موسسه گفتمان اجتماعی مسلمانان از کمپ پناهندگان سومالیایی در سال ۱۳۹۱ گرفته شده اند.

گزارشی از این سفر را می توانید در لینک زیر مطالعه کنید

زندگی پناهندگان سومالیایی در محاصره جنگ و خشکسالی