بازآموزی تسهیلگران محلی در تهران و مشهد

پس از اجرای موفقیت آمیز فاز اول و دوم طرح تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی در بین اتباع افغان، انجمن حامی تصمیم گرفت اجرای طرح ها را به صورت مستقیم به گروههای برگزیده محلی واگذار کند و اینگونه روند بهبود زندگی پناهندگان افغان را نهادینه کند.

بدین ترتیب تعدادی از تسهیلگران محلی که در دوره های گذشته طرح پیشگیری از خشونت خانگی و تقویت خانواده سالم شرکت کرده بودند، طی روزهای یازدهم تا سیزدهم مرداد ماه در تهران، و روزهای چهاردهم تا شانزدهم مرداد ماه در مشهد، دوره آموزش پروپوزال نویسی را می گذرانند و بدین ترتیب با مفاهیم اصلی پروپوزال نویسی آشنا می شوند و پس از آن به صورت گروهی  در جامعه محلی خود و در تعامل با گروه های مرجع و صاحب نفوذ جامعه خود، طرح هایی با محوریت شناسایی و پیشنهاد راهکار برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی جامعه پناهندگان افغان ایران ارایه می دهند.

این تسهیلگران محلی که عمدتاً از دانشجویان و افراد متخصص و آگاه جامعه محلی خود هستند، با شناخت و آگاهی ای که از جامعه خود دارند، در شناسایی مشکلات و آسیب های اجتماعی آن موفق خواهند بود.

اهدافی حامی از برگزاری این دوره ها  موارد زیر هستند

۱-    توانمندسازی پناهندگان در جهت شناسایی، اولویت بندی و حل معضلات اجتماعی داخلی خودشان

۲-    باز آموزی و نهادینه کردن مفاهیم آموزشی ارائه شده و کاربردی نمودن آنها

۳-    بستر سازی در جهت شناسایی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی موجود در جامعه پناهندگان

۴-    تعریف الگوهای  مطلوب برای ایجاد و تقویت گروه‌های خودیار برای تعمیم و گسترش طرح

با بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش؛ کودکان پناهنده افغان بدون شهریه درس می خوانند

طی بخشنامه ی معاون بین الملل وزارت آموزش و پرورش، کودکان پناهنده افغان ازین پس می توانند بدون پرداخت شهریه در مدارس دولتی درس بخوانند.

به دنبال پیگیری های جدی انجمن حامی؛ مکاتباتی که با دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت و اهتمام موثر دولت تدبیر و امید، شهریه ثبت نام کودکان پناهنده که بیشتر آنها افغان هستند، حذف شد.

این اقدام قابل تقدیر دولت در شرایطی است که پائین بودن سطح اقتصاد خانواده های افغان و بالا بودن تعداد فرزندان آنها، به این خانواده ها اجازه تامین شهریه همه فرزندان را نمی داد و بدین ترتیب کودکان بیشتری تحصیل را رها کرده و به دنبال کار می رفتند. تسهیل دسترسی کودکان افغان به آموزش می تواند زمینه های فقر خانواده ها و کار کودکان افغان را کاهش دهد. و بدین ترتیب از آسیب های اجتماعی آنها جلوگیری کند.