افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان

دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان ˈیوناماˈ از افزایش ۲۴ درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ خبر داد.

به گزارش ایرنا ˈجورجت گنیانˈ رییس بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۴ تعداد ۵۶۴ غیرنظامیافغان کشته و ۳هزار و ۲۸۹ تن دیگر از آنان زخمی شده اند که این میزان افزایش ۲۴ درصدی تلفات غیرنظامیان افغان را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد.گنیان گفت: در این مدت ۸۹ درصد تلفات غیرنظامیان افغان نیز بر اثر جنگ های زمینی بین طرف های درگیر بوده است.

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان خاطرنشان کرد که در سال گذشته در همین مدت بیشترین رقم تلفات غیرنظامیان بر اثر انفجار بمب های کنار جاده ای بود که در آن ۲۹۵ نفر کشته شدند.

وی انفجار بمب های دست ساز، شلیک خمپاره و راکت را عامل اصلی تلفات غیرنظامان افغان دانست و گفت انفجار بمب های کنار جاده ای دومین عامل اصلی تلفات غیرنظامیان افغان است که ۳۰ درصد تلفات غیرنظامیان افغان را افزایش داده است.

رئیس بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سومین عامل تلفات غیر نظامیان افغان را ناشی از حملات انتحاری مهاجمان مسلح دانست و گفت:طی شش ماه نخست امسال، ۷۴ درصد غیر نظامیان توسط شبه نظامیان مخالف دولت افغانستان، ۸ درصد توسط نیروهای دولتی و یک درصد به دست نیروهای خارجی کشته شده اند.

گنیان گفت: طالبان در این مدت مسئولیت ۱۴۷ حمله را بر عهده گرفته اند که در آن عملیات ها ۲۳۴ نفر کشته و ۳۱۹ تن دیگر هم زخمی شدند.

وی افزود: از ۱۴۷ حمله ای نیز که طالبان مسئولیت آنرا پذیرفته است ۷۵ حمله به اهداف نظامی صورت گرفته است.