پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران

طرح توانمند سازی زنان پناهنده سرپرست خانوار در قالب تشکیل ” صندوق تعاون ” با توجه به فقر مضاعفزنان پناهنده سرپرست خانوار افغان در ایران که از جمله گروه های بسیار محروم حتی در میان مهاجران و پناهندگان افغان هستند طی توافق با کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان حامی مالی و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به عنوان مجری طرح از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ به اجرا در آمد.

این طرح با توجه به پائین بودن نرخ سواد در زنان گروه هدف ؛ عدم دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با شرایط فردی و اجتماعی و در نهایت پایین بودن بنیه اقتصادی زنان حاضر در ایران اهداف مهمی را مورد نظر خود قرار داد. تا علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مهارت های فردی و کار گروهی آنها را نیز افزایش دهد.

 

مختصری از طرح مورد توافق انجمن حامی و کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان:

طبق توافق طرفین طرح با ملاحظه مشکلات و نگرانیهای موجود در میان زنان پناهنده و بررسی نیازهای اساسی آنان وشناخت از سنتها و ارزشهای حاکم بر ساختار خانواده به صورت پایلوت و در یک جامعه آماری محدود اجرا می شود.

گزارش پیشرفت اجرای پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران (دی و بهمن ۱۳۸۶):

– مدت زمان پروژه: ۶ ماه (از زمان تاریخ انعقاد قرارداد)

– محل اجرای پروژه: ۲ منطقه غرب و جنوب تهران (باقرآباد و کن)

– بهره وران طرح:

۱- ۲۰ نفر زن توسعه یار که دارای توانائی های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران و انجام کار گروهی باشند. این زنان ذیل سرفصل هایی مانند: مهارتهای کارگروهی و افزایش اعتماد به نفس مورد آموزش قرار می گیرند.

۲- ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار که در قالب تشکیل سازمان محلی با توسعه یاران همکاری نموده و وام دریافت می کنند و در ایجاد اشتغال تحت نظارت توسعه یاران و نیز مجریان و مشاوران طرح قرار می گیرند. این ۵۰ نفر با ۲۰ نفر آموز ش دیده گروه اول و با نظارت آموزشگران مجری طرح در امر گرفتن وام و هزینه کردن آن و نیز اداره سازمان محلی فعالیت می کنند. ضمن این که از آموزش های لازم برای تقویت روحیه مشارکت گروهی و نیز تحقق اهداف فردی در قالب یک سازمان محلی برخوردار می شوند.

اهداف مهمی که در طرح مورد توجه قرار گرفتند:

– توانمند سازی فردی و اجتماعی زنان پناهنده سرپرست خانوار

– ارتقاء دانش اطلاعات عمومی مورد نیاز زنان از طریق قرار گرفتن در گروههای اجتماعی هم هدف

– ارتقاء حیثیت اجتماعی زنان و در نتیجه توانمند ی بیشتر آنان در سایر فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی

– افزایش سهم زنان در تصمیم گیریها

– افزایش روحیه مشارکت جمعی در زنان گروه هدف

– کاهش فشار اقتصادی ناشی از فقر خانواده از دوش کودکان و تسهیل بازگشت آنان به فضاهای آموزشی

– رشد استعداهای بالقوه زنان و افزایش مهارتهای تئوری و عملی آنان برای مقابله با مشکلات فراروی و بهبود وضعیت خود و خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *