کارگاه آموزشی “تحلیل نگرشهای جنسیتی و توانمند سازی زنان”

شرایط ایجاد شده برای بازسازی خسارتهای ناشی از دودهه جنگ و درگیریهای داخلی و خارجی در افغانستان ، فرصت مغتنمی است تا با هدف بهبود زندگی زنان گامهایی در جهت توانمندسازی و افزایش ظرفیت های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی این قشر بعنوان نیمی از پیکره انسانی جامعه برداشته شود تا بدین وسیله شرایط دستیابی به توسعه پایدار تسهیل و تکمیل شود.

اقدام عملی دراین میان براساس اطلاعات و داده ها و نیاز سنجی های بعمل آمده از زنان ، تلاش برای ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی و اختصاصی آنان در حوزه های ضروری است.

برگزاری ۲ دوره کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان «تحلیل نگرش های جنسیتی و توانمندسازی زنان » که از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ تیر ۱۳۸۳ در کابل برگزار گردید ، در راستای هدف مذکور بود.

کارگاهها در دوسطح مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای دولتی افغانستان و نیز مسئولین سازمانهای غیردولتی زنان وکارشناسان بخش جنسیت سازمانهای بین المللی اجرا گردید.

کارگاههای آموزشی مزبورسه محور «تحلیل ساختاری جنسیت و پیوند جنسیت و سلامت و نیز سلامت باروری » «بررسی حقوق زنان دراسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز «خشونت علیه زنان » را مورد بحث و بررسی قرار می دادند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *