کارگاه بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی

سومین دوره از مجموعه کارگاههای آموزشی «تحلیل نگرش های جنسیتی » با هدف ارتقاء دانش و آگاهیهای عمومی و اختصاصی برای بهبود وضعیت زنان و دسترسی به عدالت جنسیتی با عنوان «بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی » ازتاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۳ درکابل برگزار گردی.

شرکت کنندگان دراین دوره مجموعه ای از قضات و کارشناسان حقوقی سترامحکمه (شورایعالی قضایی) لوی حارنوالی (دادستانی) وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بودند و در طول برگزاری دوره تلاش شد ضمن ارایه تعاریف و نظریه های تحلیل جنسیتی ، پایه های نظری و عملی جریان سازی جنسیتی در سازمان قضایی بررسی شود و با توجه به باورها و ارزشهای حاکم در جامعه افغانستان ، انتظارات ، نقش ها و رفتارهای منسوب به زنان و مردان به تفکیک موردبازنگری قرارگیرد و با تمرکز برتجارب شرکت کنندگان در دستگاههای قضایی و حقوقی مربوطه ، مسایل مربوط به امور جنسیتی مطرح شد تا بتوان پس از تحلیل آنها دربرنامه ریزی های آموزشی و نیز جریان سازی جنسیت در سازمان قضایی که ازجمله نهادهایی است که نقش تأثیرگذاری بروضعیت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد، استفاده نمود.

مشروح گزارش« تحلیل نگرش های جنسیتی وتوانمندسازی زنان»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *