کارگاه آموزشی «سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمانهای غیردولتی »

کارگاه آموزشی سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمان غیردولتی به همت حامی و همکاری سازمان حقوق و دمکراسی کانادا از تاریخ ۴ لغایت ۹ فروردین ۸۴ درکابل برگزار شد.

این کارگاه در وزارت امور زنان افغانستان و در دو دوره سه روزه برگزار گردید. مخاطبان و شرکت کنندگان این کارگاهها گروهی از مسئولین و اعضای فعال سازمانهای غیردولتی زنان وجوانان از ولایتهای مختلف بودند که در طول سه روز باموضوعات ذیل آشنا شدند.

آشنایی با سطح فعالیت سازمانهای غیردولتی ، تعاریف

بررسی تعاریف مختلف از جامعه مدنی

ویژگی های مثبت و متعهد سازمان غیردولتی


تفاوت تشکل های مردمی CBO با سازمانهای مردمی POS با سازمانهای غیردولتی NGO و نهادهای مدنی Society Civilروش های ارتباطی سازمانهای غیردولتی با محیط پیرامونی خودشانبررسی روشهای توسعه فعالیت جمعی و گروهی درسازمانبررسی روشهای جذب منابع مالیدرپایان دو دوره آموزش مراسم اختتامیه با حضور وزیر امور زنان افغانستان برگزار و گواهینامه های شرکت کنندگان تقدیم شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *