معرفی مرکز آموزش پایه مشهد

مرکز آموزش پایه مشهد در سال تحصیلی ۸۹- ۱۳۸۸ در شهر مشهد که از بزرگترین استانها و شهرهای مهاجر نشین کشور محسوب می شود آغاز به کار نمود . این مرکز در حال حاضر دارای ۲ شیفت مجزای آموزشی صبح و بعد از ظهر به تفکیک دختران و پسران است و در طول فعالیت در تلاش بوده است تا حداکثر خدمات آموزشی ؛ بهداشتی و رفاهی – اجتماعی را برای کودکان تحت پوشش ایجاد نماید و در این مسیر همکاری های اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی ؛ خیریه امام علی (ع ) خیریه سید الشهداء (ع) خیریه امام باقر (ع) ؛ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد ؛ خیریه امام جواد (ع) و دیگر خیرین بزرگوار که مساعدت های قابل قدری برای پیشبرد اهداف آموزشی انجمن در مشهد داشته اند ؛ سزاوار سپاسگزاری فراوان می باشد .

فعالیت ها:

با شروع سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ آموزش پایه برای کودکان واجب التعلیم و بازمانده از تحصیل و همچنین زنان پناهنده افغان در ایران در دو مرکز آموزش مشهد، با برگزاری مراسم سال جدید برای پنجمین سال متوالی برگزار گردید. گزارش حاضر نیز، به تفکیک فعالیتها ارائه می شود، که مهمترین آن در چارچوب آموزش به شرح زیر است:

 1.  آموزش پایه به دانش آموزان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل مهاجر افغان
 2.  سواد آموزی به زنان و والدین مهاجر افغان
 3.  آموزش زنان و والدین در حوزه های بهداشت، مهارت های زندگی، تنظیم خانواده، پیشگیری از بیماریها، کنترل خشم
 4.  آموزش ضمن خدمت برای مربیان مراکز آموزشی
 5.  آموزشهای جانبی برای دانش آموزان بزرگسال
 6.  حرفه آموزی به زنان
 7.   ارائه خدمات مددکاری و مشاوره (کودکان کار با نیازهای ویژه)
 8.  خدمات بهداشتی و درمانی
 9.  تامین امنیت دانش آموزان با ارائه سرویس حمل و نقل
 10.  خدمات تغذیه
 11.  فعالیتهای فوق برنامه 

استفاده از مطالب با ذکر «انجمن حامی» مجاز است طراحی و اجرا توسط پرشین تم © HAMI 2000-2016