ماموریت

  درگیریهای مسلحانه ناشی از مناقشات منطقه ای و بین المللی ونیز بحرانهای سیاسی داخلی و وضعیت های اضطراری ناشی از بلایای طبیعی تهدید جدی را نسبت به زنان و کودکان تحمیل می کند که به عنوان محرومترین و آسیب پذیرترین گروههای انسانی ناچار از تحمل و پذیرش وحشت دائمی،‍ خطرآوارگی، تخریب، نابودی، آزارهای جسمی و جنسی ، نابودی اجتماعی، خانواده و نیز ترک شهر و دیار می شوند، به گونه ای که در بسیاری از موارد زنان و کودکان آواره و پناهنده ناشی از شرایط فوق درمعرض انواع وضعیت های نگران کننده قرار می گیرند.

از این روست که حل و یا کاهش مشکلات عظیمی که ناخواسته بر شانه های این افراد قرار گرفته است ؛ به عنوان یک مسئولیت انسانی بر عهده جامعه بشری  سنگینی می کند.

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ( حامی ) با الهام از مبانی اعتقادی و اخلاقی خود مبنی بر پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر تشکیل و همواره در تلاش بوده است تا با استفاده از توانمندی های موجود و بهره گیری از امکانات و تجارب جوامع علاقه مند ، نقش مناسبی در پایان بخشیدن و یا کاهش عواملی که زمینه های مخاطره آمیزی را برای زندگی زنان وکودکان آسیب دیده در مناقشات مسلحانه ؛ درگیریهای داخلی و نیز بلایای طبیعی ایجاد نموده است ؛ فراهم و نیز در بهبود بخشیدن به زندگی این گروه آسیب پذیر انسانی ؛ تلاش نماید .

استفاده از مطالب با ذکر «انجمن حامی» مجاز است طراحی و اجرا توسط پرشین تم © HAMI 2000-2016