ساختار حامی

 

ساختار تشکیلاتی انجمن حامی

ارکان انجمن عبارتند از :

۱- هیات موسس، که پس از تشکیل حذف و اعضاء آن، در صورت تمایل به عضویت هیات امناء درآمدند.

۲- هیات امناء، که متشکل از حداقل پنج عضو بوده و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد .

۳- هیات مدیره، که متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از اعضاء هیات امناء و یا افراد دیگری به پیشنهاد آنان می باشد و اعضاء آن، براساس رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.

 

معرفی اعضای هیات مدیره :

بر اساس آخرین انتخابات انجام شده، افراد زیر توسط اعضای هیات امناء به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند:

۱- خانم فاطمه اشرفی

۲- آقای دکتر مرتضی خیرآبادی

۳- خانم اشرف گرامی زادگان

۴-خانم فیروزه صمدی پور

 

منابع درآمد و بودجه:

بودجه انجمن از طریق کمکهای مراکز و سازمانهای ملی و بین المللی فعال و علاقمند در امور بشر دوستانه ؛ارایه خدمات و اجرای پروژه ؛ حق عضویت اعضاء وابسته و پیوسته و جمع آوری کمکهای مردمی تامین می گردد.

استفاده از مطالب با ذکر «انجمن حامی» مجاز است طراحی و اجرا توسط پرشین تم © HAMI 2000-2016